Forskningsmedarbeider Stine Ø. Trollebø setter på sensor på ryggen til en ansatt.

Forsker på sykehusansattes arbeidsforhold og helse

Hvordan påvirker større krav til digitale verktøy og eldrebølgen sykehusansattes arbeidshverdag og egen helse? Det vil forskningsprosjektet STUNTH (St. Olavsundersøkelsen – ny teknologi og helse) finne ut av.

Av Hanne Strypet, kommunikasjonsrådgiver, NTNU

Helseplattformen og eldrebølge

I første omgang skal forskningsprosjektet se på innføringen av en ny felles journalløsning for Midt-Norge, kalt Helseplattformen, med målinger før og etter. Helseplattformen innføres etter planen ved St. Olavs hospital 30. april 2022.

– Helseplattformen vil over kort tid endre veldig mange arbeidsprosesser og rutiner i sykehuset, og er derfor blitt kalt helse-Norges største innovasjonsprosjekt noensinne. Vi ønsker blant annet å se på hvordan en så stor digital omstilling vil påvirke ansattes arbeidshverdag og helse, sier prosjektleder og lege Sigmund Ø. Gismervik.

Forskningsprosjektet vil etablere en kohort som skal følges inn i eldrebølgen med oppfølgingsstudier av de ansatte de neste ti årene.

– I år 2030 vil Norge for første gang ha flere innbyggere over 65 år enn de under 20 år. I tillegg til økt belastning på spesialisthelsetjenesten på grunn av flere syke eldre, kan det bli knapphet på kompetent arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å se på hvordan dette påvirker ansattes arbeidshverdag og helse, og hvordan vi best kan forebygge og ta vare på ansattes helse også etter 2030, sier Gismervik.

Ny innsikt i arbeidshverdagen

Høsten 2021 fikk alle de ca. 10 000 ansatte ved St. Olavs hospital HF invitasjon til å bli med i studien og et spørre­- skjema. Utover vinteren og våren blir deltakerne i studien også invitert til STUNTHs feltstasjon. Her får de ­ansatte blant annet påmontert aktivitetssensorer som skal brukes i én uke. Aktivitetssensorene måler personens daglige aktivitet i jobb og fritid, og hvor mye de sover. Deltakerne blir også bedt om å registrere arbeidstid og egen opplevelse av arbeidskrav i uken de gikk med sensorer. Etter målingen får de ansatte et kort spørreskjema om søvn og helse. Registerdata kobles også til innsamlet data. Datainnsamlingen fra STUNTH-prosjektet vil gi ny og unik innsikt i arbeidshverdagen og helsen til sykehusansatte og planlegges gjentatt om 2 år.

– Resultatene fra forskningen vil blant annet danne et grunnlag for å kunne jobbe kunnskapsbasert med å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer, sykefravær og frafall fra arbeidslivet for ansatte i sykehus, sier assisterende prosjektleder og lege ­Signe Lohmann-Lafrenz.

Prosjektleder Sigmund Ø. Gismervik, første­amanuensis og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og assisterende prosjekt­leder Signe Lohmann-Lafrenz, spesialist i arbeidsmedisin.