Tenk om

Tenk om vi trodde på minister’n og regjeringsplattformen. De lover makten tilbake til fagfolkene, og innfører monsterbøter for blåresepter.

Tenk om vi trodde på minister’n og at nye sykehus ble bygd med tilstrekkelig kapasitet, og at ikke dette betyr krav om kortere liggetid eller overføring til kommunene.

Tenk om legene fortsatte å være forbanna, Som de ble i blåreseptsaken De sluttet med 2,5 timer «gratis overtid» pr uke, epikriser etter arbeidstid og funksjon som sekretær.

Tenk om fastlegene sluttet å være fastleger, Da sluttet de med legevakt, sykehjem og helse­stasjon, de åpnet og lukket når de ville, og Helfo måtte lage refusjonsordninger, og ansette mange.

Da var det kanskje en helseminister som måtte tenke seg om. Ta imot danske leger med dansk turnus. Bygge store sykehus, gi oss tillit og autonomi. Og redde fastlegeordningen uten byråkrati og sommel.

Tenk om.