Haukugla:

Abdikasjonen

Helseministeren har abdisert.

Slår du opp betydningen av verbet abdisere i Store norske leksikon står det: « Abdikasjon betyr frasigelse av embede eller verdighet…».

Hun har jo ikke gått av som minister, men hun har overlatt ansvaret for å rydde opp i det bevisste politiske vedtatte statsbudsjettet som inneholder en betydelig underestimering av inflasjonen. Dette fører til en ­umulig situasjon for sykehusene, som står i krysspresset mellom krav til å drive i balanse og ministerens løfte om generelt økt aktivitet, prioritering av rus og psykiatri. (Og som alltid barn, kreft og nå også fødsler.)

I OVERLEGEN 4-2022 sa hun: Jeg betaler dere 95 kr, dere skal levere for 105 kr.

I den første Nasjonale (Helse- og)sykehusplan la Bent Høie frem forslag om å fjerne akuttkirurgi ved en rekke mindre sykehus. Legeforeningen argumenterte sterkt og faglig, og vant. Nå krever ministeren at sykehusene skal slutte med noen aktiviteter, funksjons­fordele mer, og redusere vikarbruken og antall ansatte (men ikke spesialsykepleiere, jordmødre og nødvendige legespesialister.) Vil dette føre til nedleggelse av akuttkirurgi og sentralisering av for eksempel kreftkirurgi? Er det det hun ønsker? Da må hun være modig nok til å ta diskusjonen, ikke seigpine sektoren med ­underbudsjettering.

Regjeringen lovet i Hurdalsplattformen: Tillits­reformen i offentlig sektor skal gi tilliten, tiden og makten tilbake til de som utgjør førstelinja og ryggraden i velferdsstaten.

Det var vel ingen som regnet med at dette betydde at vi skulle få tillit til å bygge ned vår felles helsetjeneste for folk flest.

2023-03-11T14:28:07+01:00Overlegen 1-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen