Nytt Of-sekretariat

1. januar 2023 tiltrådte Overlegeforeningens nye sekretariat. Hovedoppgavene til sekretariatet er å gi råd og bistand i styrearbeidet, tarifforhandlinger, utforming av høringssvar, mediehenvendelser, samt planlegging og gjennomføring av kurs- og møtevirksomhet. I tillegg til sekretariatsleder Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm består sekretariatet av:

Jan Eikeland

Jan Eikeland jobber som advokat i Legeforeningens Jus- og arbeidsliv avdeling. Her bistår han primært ansatte leger innenfor blant annet individuell og kollektiv arbeidsrett, helserett og erstatningsrett. Han jobber også med ­spørsmål knyttet til legers ansvarsforsikring og er ­juridisk rådgiver for Overlegeforeningen.

Eikeland deltar i forhandlingsløp i Spekter og Virke-området og i opplæring av tillitsvalgte.

Eikeland har jobbet i Legeforeningen siden 2014, og har store deler av denne tiden vært tilknyttet Overlegeforeningen.

Tor Martin Nilsen

Tor Martin Nilsen er senior kommunikasjonsrådgiver i Legeforeningen.

Han er pressekontakt, rådgir tillitsvalgte og medlemmer, og operativt ansvarlig for flere politikk- og satsingsområder, deriblant sykehus, e-helse og kampanjen Gjør kloke valg.

Nilsen har jobbet i Legeforeningen siden 2019 og gitt Overlegeforeningen strategisk og operativ kommunikasjons­bistand siden 2020.

Han er ansvarlig for Ofs digitale kommunikasjonskanaler, og sitter i redaksjons­komiteen til Overlegen.

Anna Sundberg

Anna Sundberg har jobbet i Avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen siden våren 2018, og har vært sekretær for Of siden høsten 2018.

Hun bistår Ofs leder og sekretariatsleder i forbindelse med den ­praktiske delen av tariffkurs, landsrådsmøter, vårkurs og utsendelse av informasjon fra Of.

Sundberg deltar også på ulike arrangement og kurs i regi av Overlege­foreningen.

E. Charlotte H. Nielsen

E. Charlotte H. Nielsen har jobbet i Avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen siden høsten 2009, og før det som sekretær i Yngre legers forening fra august 1992 og frem til Ylf ble innlemmet i Legeforeningens sekretariat i august 2009.

Hun har vært sekretær for Of siden 1. januar 2023.

Nielsen bistår Ofs leder og sekretariatsleder i forbindelse med den praktiske delen av tariffkurs, landsrådsmøter, vårkurs og utsendelse av informasjon.

2023-03-12T12:13:22+01:00Overlegen 1-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen