Omgitt av leger 

Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm er Overlegeforeningens nye ­sekretariatsleder. Juristen er inne i sitt niende år i Legeforeningen og kommer inn i Of med solid ballast. Hun har lang erfaring med organisasjonsarbeid, høringer og helserett.

Intervjuet av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen
Foto: Legeforeningen/Andreas Haslegaard

Den nye sekretariatslederen er gift og har tre barn. Hun begynte i Legeforeningen i 2015 og har siden jobbet i Avdeling for jus og arbeidsliv. Øygard Haavardsholm legger ikke skjul på at hun er glad i både arbeidsplassen og å jobbe med leger.

– Jeg trives veldig godt i Legeforeningen. Mye takket være alle mine gode kolleger i JA-avdelingen. Vi er et stort juridisk fagmiljø med spisskompetanse innen alt som har med legers arbeidshverdag å gjøre. Det spenner over et stort juridisk område som inneholder både arbeidsrett, kontraktsrett og helserett. I tillegg til å være dyktige jurister er de også utrolig hyggelige å være sammen med. Det gjelder generelt for de som jobber i Legenes Hus. Det er et godt sted å være i hverdagen, sier hun.

Bred erfaring

Øygard Haavardsholm har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet syv år i Forbrukerombudet. Siden starten i Legeforeningen har hun fått god og variert erfaring fra en rekke områder.

– Jeg har jobbet veldig variert. Det innebærer både tilsynssaker, juridisk rådgivning til enkeltleger, ansvar for Legeforeningens lover og leder for utvalget Akademikerne næringsdrivende. Min erfaring fra organisasjon- og høringsarbeid tror jeg blir spesielt nyttig. I tillegg kjenner jeg jo Legeforeningen som organisasjon godt fra før, vet hvem som mener noe om ulike temaer og hvordan arbeidsformen til både sentralstyret og landsstyret fungerer. Samtidig vet jeg hvem som kan hva i Legeforeningens sekretariat. Det er viktig å vite hvem som bestemmer og hvem du kan spørre om hjelp til hva. Jeg merker også at jeg har nytte av erfaringen som sekretær for Rådet for legeetikk. Her har jeg fått trening i å lage seg gode systemer for å sikre god struktur, sier hun.

Øygard Haavardsholm synes det er spennende å være en del av en stor organisasjon, med mange flinke og engasjerte folk.

– Jeg har gjennom disse årene flere ganger hatt følelsen av å være med der det skjer, og at jobben er viktig. Dette gjaldt kanskje særlig våren 2020 da vi jobbet iherdig med å svare på alle juridiske spørsmål som dukket opp i helsetjenesten under pandemien. Jeg har alltid hatt stor faglig interesse for temaer som befinner seg i grensen mellom juss, medisin og etikk, og skrev masteroppgave om juridiske problemstillinger knyttet til lindrende sedering til døende pasienter. Jeg er glad for å ha en jobb der denne interessen for helserett er nyttig.

Ikke overraskende har det vært mye å sette seg inn i etter at hun overtok som sekretariatsleder.

– Det har vært veldig mye nytt i starten og mange arbeidsoppgaver å løse. Samtidig har jeg blitt veldig godt tatt imot av både Ofs leder og styret. Min opplevelse så langt, er at det er mye velvilje og samarbeidsånd i foreningen. Det setter jeg stor pris på. Jeg kjenner på et stort ansvar, men tror dette går bra, kanskje særlig fordi jeg har flinke folk rundt meg, sier Øygard Haavardsholm.

Tett forhold til overleger

Selv om Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm står fjellstøtt på egne bein og meritter, skader det nok ikke at hun har en tettere relasjon til overleger og legelivet enn de aller fleste.

– Faren min er urolog og har jobbet på sykehus i alle år. Jeg er gift med en radiolog, som nå er overlege. Han har jeg bodd sammen med gjennom hele hans medisin- og spesialistutdanning og jeg var også med i turnustjeneste i Nord-Norge. Jeg kjenner derfor godt til legelivet sett fra sidelinjen. I tillegg er mange av mine venner fra studietiden leger, og etter hvert har mange av dem blitt overleger. Jeg kan med trygghet si at de er solide, dyktige og gode folk som helsetjenesten skal være glad for å ha i sine rekker. Jeg pleier å fleipe med at jeg opplever det som veldig vanlig å være lege, fordi så mange jeg kjenner er det, smiler hun.

Viktig kanal

Takket være sin familiære tilknytning til Of var heller ikke Overlegen ukjent for den ferske sekretariatslederen.

– Jeg vil faktisk påstå at Overlegen var det jeg kjente best til fra Of. Jeg liker bladet godt, og min erfaring er at mange leger tar seg tid til å lese Overlegen. Jeg er sikker på at det er en viktig kanal for å nå ut til medlemmene. Redaksjonen har vært gode til å finne flinke folk til å skrive og å velge relevante temaer som de har belyst på ulike måter. Sånn må det fortsette!, slår hun fast.

God struktur

God struktur er noe av det Øygard Haavardsholm tror blir nøkkelen for å lykkes som sekretariatsleder.

– Å holde orden i sysakene og ha kontroll på prosessene kommer til å bli viktig. Det er helt nødvendig å ha oversikt over det som skal gjøres og passe på at jeg har folk til å hjelpe meg med alle store og små ting underveis. Vi i sekretariatet i Overlegeforeningen skal spille styret gode. Det var min forgjenger opptatt av og det kommer jeg til å videreføre. Vi må legge alt til rette sånn at de kan gjøre jobben sin på enklest og best mulig måte, understreker hun.

Hoppe etter Wirkola

Hennes forgjenger, Edith Stenberg, jobbet med Of i 30 år, og var sekretariatsleder de siste 10.

– Noe av det første jeg sa til Edith var at dette blir som å hoppe etter Wirkola. Jeg kjenner på stor respekt for måten Edith i mange år har holdt en trygg hånd over Overlegeforeningen. Naturlig nok føler jeg meg ikke like stødig i oppgaven nå helt til å begynne med, men håpet er å komme dit så fort som mulig. Heldigvis er Ediths kontor få meter fra mitt og hun hjelper til med stort og smått som jeg lurer på. Det er jeg takknemlig for, sier Øygard Haavardsholm.

Tøffe tider

Det er ikke til å legge skjul på at helsetjenesten i Norge står i en tøff situasjon. Den nye sekretariatslederen er også tydelig på at Overlegeforeningen står foran mange utfordringer i året som kommer.

– Jeg er opptatt av utviklingen av den offentlige helsetjenesten – både de fysiske byggene og organiseringen og innholdet i tjenestene. Min oppfattelse er at vi er i en brytningstid og jeg er spent på fremtiden. Det er mange bevegelser som skjer samtidig og som drar i ulike retninger. Jeg tolker det som et økende behov, forventning og krav fra befolkningen til helsetjenesten. På samme tid som arbeidsgiverne forventer effektivisering og kutt i kostnader. Jeg er spent på om sykehusene vil klare å være så attraktive arbeidsplasser at de klarer å holde på legene, sier Øygard Haavardsholm før hun legger til:

– Akkurat nå er jeg spesielt bekymret for økonomien i sykehusene, og hva de varslede kuttene vil innebære. Situasjonsbeskrivelsene fra de tillitsvalgte er urovekkende, og jeg er spent på hvordan situasjonen blir for våre medlemmer der ute i tjenesten.

Også lyspunkter

Men selv om bølgene er høye for norsk helsetjeneste ser hun også frem til høydepunkter for Overlegeforeningen i tiden fremover.

– Jeg er spent og gleder meg til de store arrangementene våre der vi får møte tillitsvalgte fra hele landet. Både vårkurset i Tromsø, og landsstyremøtet i Bodø er noe jeg ser spesielt frem til. Det er viktig for meg å bli kjent med både tillitsvalgte og medlemmer i Of, og dermed få vite hva som rører seg der ute. For min egen del gleder jeg meg også veldig til å ha vært gjennom det første året og ha bygget opp litt erfaring med å drifte foreningen, avslutter Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm. •

2023-03-12T10:46:35+01:00Overlegen 1-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen