Akademisk forum – diskuterer: HELSEPLATTFORMEN 25. januar 2024

Akademisk forum ved UiO, tidligere kjent som Professorforeningen, ønsker å bidra til den offentlige debatten om viktige og samfunnsaktuelle tema. Det har vært arrangert to møter så langt i år. Det siste tok for seg «Akademisk Ytrings­frihet» – i kjølvannet av rektoravgangen på NTNU. Det første faktisk om «Helseplattformen». Viktige tema, som begge er et anliggende for den offentlige debatten.

Av Arild Egge
redaktør i Overlegen

Direktør Slørdal i Helse Midt- Norge var ­invitert for å presentere status og reflektere over prosessen til nå. På Teams minnet han oss om at dette var et meget stort prosjekt og at slike vanligvis også bød på uforutsette problemer. Han måtte riktignok medgi at dette hadde tatt vesentlig lenger tid enn antatt – men at man hadde arbeidet intenst med alle avvik og ­regnet med å ha det meste på plass – innen mars/april da Helseplattformen (HP) skal breddes til flere kommuner og til Helse Møre og ­Romsdal. ­Virkeligheten sett fra ­parnasset var: «Vi har ham nå!»

Superbruker og overlege Berit ­Grandaunet la ikke overraskende fram en annen virkelighetsforståelse, der problemene knyttet til samtidig bruk er fortsatt uløst, brukerflaten er svært lite intuitiv og det tar tid å bygge sin egen profil. Og det må man gjøre – EPIC er en tom løsning i utgangspunktet med formål om «å gjenbruke data» i fremtiden; den må fylles.

Brukerrepresentanten fra YLF, ­Tobias Iveland utfordret Slørdal direkte på forarbeidet til valget av EPIC og HP-løsningen som sådan – med en parallell til det å innføre et nytt medikament i behandlingen. Selv om man ikke kan se for seg RCT-studier i denne sammenhengen – hva var gjort av ­Risikoanalyser i forkant av implementeringen? Det forelå mye negativ ­erfaring med nettopp EPIC, fra ­Finland og Danmark, på det tids­punktet kontrakten ble undertegnet.

Professor i Informatikk Magne ­Jørgensen kan fortelle at det ikke er foretatt «en ekstern kvalitetssikring» av HP – noe som kunne ha gjort en forskjell. EPIC har en foreldet arkitektur (1966) og mange av problemene man ser nå, er det ikke så lett å se løsning på. EPIC ville ikke vært aktuell i dag, man tenker nå mer i «Økosys­temer» som kan utvikles over tid og korrigeres når nye behov oppstår.

Are Brean fra Tidss­kriftet hadde et elegant innlegg om tillit som limet i samfunnet – i denne sammen­hengen at uheld­ige prosesser som dette, der ansatte og ledelse på kollisjonskurs med ulike virkelighetsoppfatninger ikke bygger oppunder den tilliten i sam­funnet, eller pasientenes tillit til ­helsevesenet. Han avsluttet med en påminnelse om eventyret ­«Keiserens nye klær» som var både treffende og særdeles god når han pekte på siste replikken: «Men, han har jo ingen klær på! Det krøp i ­Keiseren, for han skjønte at de hadde rett, men han tenkte som så: «Nå må jeg holde prosesjonen ut.»

Konstituert direktør i HP Siri Berg ble alene tilstede om å besvare mange spørsmål fra auditorium og i panel­diskusjonen. Men – hun garanterte at alle fremdeles åpne tilsyn fra ­Helsetilsynet skulle vært lukket før Helse Møre og Romsdal skulle implementere HP til påsketider. •

2024-03-12T10:14:39+01:00Overlegen 1-2024|

Del denne artikkelen

Gå til toppen