Hvordan kan man kombinere uttak av pensjon og arbeid ved siden av:

Her er en oversikt som tar for seg kombinasjonen pensjon og arbeid for leger fra fylte 62, 65 og 67 år. Dette er et tema som av og til skaper forvirring, kanskje spesielt for leger i Oslo-området.

De har ulike pensjonsleverandører å forholde seg til. Oversikten er derfor delt inn i 3 kolonner. Den første samler KLP og andre som følger pensjonsvedtektene som gjelder generelt for ansatte i KS eller Spekter Helses tariffområder (TPO- vedtektene). Den andre kolonnene tar for seg Oslo Pensjonsforsikring (OPF) og tredje kolonne Statens pensjonskasse (SPK) fordi de har andre regler om hvilke inntekter som fører til reduksjon av alderspensjon eller AFP.

Utarbeidet etter avtale med KLP