Finnmarkssykehuset i sentrum

En delegasjon fra Legeforeningen/ Of/Ylf reiste en grå, men trivelig marsdag til Finnmarkssykehuset for en rundtur. Målet var å støtte og styrke tillitsvalgtarbeidet. Vi gledet oss til turen og trodde på medvind og hadde forhåpninger deretter.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Finnmark er et usedvanlig vakkert fylke, stort og grisgrendt, med rike naturressurser og mangt som kan glede både vinterstid og sommerstid. Nær og fjern historie, folk og kultur og nærhet til den store nabo i øst og Finland i sør bidrar til et interessant mangfold. Turister strømmer til, særlig i den lyseste årstiden som finnes i fastlands- Norge. Tropenetter i Finnmark er uten sin like. Nordlys og stålblått januarlys like så. Det kan jeg bekrefte etter et begeistret år som vadsøværing i 1988/89. Fra Oslo kan avstanden til Finnmark oppleves lang, men med fly er det slett ikke lange reisen, i tid. Når flyene går. Det gjør de ikke alltid. Er været dårlig, ja da er enhver avstand både til og innad i Finnmark lang. Eller reising er helt umulig. Derfor må Finnmarksykehuset bestå av flere sykehus med brede tilbud både innen somatisk og psykisk spesialisthelsetjeneste. Vi var heldige med været og Dash 8 gjorde jobben. Finnmarkssykehuset består av klinikk Hammerfest, klinikk Kirkenes og Klinikk Psykisk helse og Rus, med nokså mange lokasjoner. Administrasjonen ligger i Hammerfest. Det var dit vi dro først, og passerte over Snøhvit der gass blir til gull for Norge. Direktøren meldte forfall kort tid i forveien, men en veldig konstruktiv HR-sjef Lena Nilsen stilte raskt opp på telematikk. Fra Alta. Via skjerm fikk vi god kontakt via teknologi som fungerte uten en skrape. Og som ga forbausende god nærhet, tross avstanden. Vi hadde flere mål i sikte: For det første måtte vi få på plass en reell og formell aksept for to-sporet tillitsvalgt­ordning på foretaksnivå i Finnmark, det eneste stedet i Norge der dette ikke har vært på plass. Dette har i årevis vært et stridsspørsmål, og tillitsvalgt­rollene har til dels vært krevende. Dernest måtte vi få til en bedre frikjøpsord­- ning som ville lette rekruttering av nye tillitsvalgte. Vi hadde sterk tro på at dette ville bidra til bedre utvikling av sykehuset i utfordrende tider fremover. Tilbake til telematikk-møtet med HR-sjefen. Der hvor godviljen er, kommer også mulighetene. HR-sjefen var både lyttende til delegasjonen vår, og klar i sine og ledelsens ønsker. Tonen var konstruktiv og ga håp. Men mer om det senere.

En komite bestående av overlege Christel Benedicte Eriksen, BUP Alta, og overlege/radiolog Vibeke Danielsen, Kirkenes, hadde sammen med HTV Of Svein Are Størdal i Hammerfest lagt til rette for oss og allmøter på utmerket vis. I Hammerfest møtte 22 aktive leger til møte, pizza og mineralvann, og i Kirkenes dagen derpå traff vi 32 leger til tilsvarende gjensidig menings- og informasjonsutveksling og fiskegrateng og dessert. Mellom slagene rakk vi fine visitter på både museum og galleri, og en ny runde Dash 8 mellom skyer og fjord og fjell. Samt en stopp ved utgrav­ingen av tomten for nye Kirkenes sykehus. Etter møtet i Kirkenes fortsatte turen med leiebil fra Kirkenes til Karasjok via Finland for Christel og undertegnede. De andre måtte tilbake til Oslo/Tromsø for andre oppgaver og fikk ikke oppleve de lange, rette strekninger omkranset av furu i Nord-Finland under en himmel full av stjerner. I Karasjok var det 15-timers kurs for 26 sykehusleger og allmennleger i regi av Finnmark legeforening, om en rekke sentrale fellestema innen barne- og ungdomspsykiatri. Her var fagligheten i høysetet, og mye nyttig også for en psykiater som meg. Vi fikk også et medlemsmøte via telematikk med 10 medlemmer på ulike steder innen ­Psykisk Helse og Rus i Finnmark. Der ble overlege Siv Eirin Nilsen fra Alta valgt til ny HTV for Of i Klinikk Psykisk Helse og Rus etter mangeårig Of-HTV Cecilie Javo. Forøvrig stor takk til ­Cecilie for hennes store tillitsvalgt­innsats. Men det gode liv i Finnmark ga oss også andre gleder på veien: Solformørk­- elsen fra knallblå himmel i Karasjok, med en spooky midnattsol-aktig ­belysning midt på marsdagen. Og ­badstuknappen på kveldstid etter ­middagen. Og hvordan har det så gått? Jo, i lokale møter mellom tillitsvalgte og ledelsen etter vårt besøk kom det på plass en avtale om to-sporet tillitsvalgtordning med seks HTV og to FTV og frikjøp tilsvarende 70 % stilling. Og takk for det. Dette var viktig for alle parter og skaper større arbeidsro til beste for både rekruttering og utvikling i Finnmarssykehuset. Videre er HTV for Of på plass i Hammerfest (Størdal), og i Psykisk helse og Rus (Nilsen), men i Kirkenes er ikke navnet klart. Ylf har valgt ny FTV (Linn Tjønsø, Hammerfest) og HTV for Ylf i Kirkenes, Agustsdottir, er tilbake i ­oktober. Siste viktige brikke er ikke helt på plass ennå. Vi venter fortsatt på en avklaring om hvem som tar FTV-oppdraget for Of i Finnmarkssykehuset. Men det er von i hangande snøre med godt agn på kroken. Jeg vil benytte anledningen til å takke Ylf-FTV Kristian Espeland for å ha skjøttet tillitsvalgtoppgaver for både leger i spesialisering og overleger overfor ledelsen i noen år. En innsats både ansatte og ledelse kan være takknemlige for. Han har nå gruppe-1-tjeneste i sør. I tillegg vil jeg også takke nylig avtropp­- ende leder av Finnmark legeforening, Jostein Tørstad, fastlege i Kirkenes, som har stilt opp for medlemmer på sykehuset. Og lykke til for de nye tillitsvalgte. Vi sentralt vil gjerne støtte opp videre. Til slutt: Vi sentralt i Legeforeningen kommer gjerne på besøk rundt om i landet. Vår erfaring er at det er til ­gjensidig nytte. I Finnmark fikk de tillitsvalgte litt drahjelp på oppløps­siden for en bedre tillitsvalgtordning. Og vi fikk innsikt i lokale utfordringer og ressurser. •

Delegasjonen fra Oslo: Jon Helle (leder av Of), Ulla Dorte Mathisen (styremedlem i Of og styrets kontaktperson for Nord-Norge), Marit Halonen Christiansen (leder av Ylf), Hanne Gillebo-Blom (forhandlingssjef i Dnlf) i tillegg Christel B. Eriksen og Vibeke Danielsen fra Finnmarksykehuset.

Kirkenes

Hammerfest

Karasjok