Helseminister Høie om fritt behandlingsvalg

Bent Høie intervjuet av Arne Laudal Refsum
Redaksjonskomitéen, Overlegen
  1. Er det en fare for kompetanseflukt fra det offentlige til det private helsevesenet med fritt behandlingsvalg?
  2. Kan denne kompetanseflukten bli så stor at den offentlige helsetjenesten bli svekket?
    – Ordningen skal fases gradvis inn. I vurderingen av nye tjenester som evt. skal fases inn i ordningen skal risikoen for overgang av knappe nøkkelressurser fra offentlige sykehus til private med godkjenning vurderes. – Fritt behandlingsvalg skal stimulere den offentlige helsetjenesten til å bli mer effektiv, og er ikke ment å undergrave de offentlige sykehusene. – Hovedmålet med reformen er å redusere ventetiden og øke valgfriheten til pasienten.
  3. Vil finansieringsordningen av fritt behandlingsvalg kunne svekke det økonomiske grunnlaget for den offentlige helsetjenesten?
    – Nei. Ordningen vil gi pasientene økt valgfrihet samtidig som den ­stimulerer de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Pasienter kan velge FBV-­leverandører dersom de synes vente­tiden er for lang. – Samtidig vil RHF øke kjøpene fra private gjennom anbud. Begge deler gir de offentlige sykehusene økt ­konkurranse og insentiver til å bli mer effektive.
  4. Forflytting av pasienter og penger fra det offentlige til det private flytter jo ikke ansvaret for øyeblikkelig hjelp, vakt eller utdanning. Vil det komme egen finansiering av disse oppgavene?
    – Innføring av fritt behandlingsvalg medfører ikke endringer i helseregion­enes ansvar for øyeblikkelig hjelp og utdanning eller finansieringen fra staten av dette. •