«Mister sykehusdirektørene garderoben»

«Mister sykehusdirektørene garderoben», er tittelen på visepresident Christer Mjåsets blogg i siste utgave av Dagens Medisin. En stor undersøkelse om legers arbeidsforhold ble lagt frem 23. mai. Det er firmaet Rambøll som har utført undersøkelsen på vegne av Legeforeningen. Christer Mjåset som også er leder av Ylf trekker frem meget lav autonomi, manglende åpenhet, fryktkultur og tillitskrise som medvirkende årsaker til de dårlige resultatene. Det er vel så interessant å spørre:

«Mister Høie direktørene»?

Vi begynner endelig å se et gryende ledelsesopprør mot minister og system. Det var uhørt når direktør Nils Kvernmo ved St. Olav i september 2015 gikk ut og sa: «Sykehusene har ikke nok penger». Han fortsatte: «Som sykehusdirektør vet jeg at vi har fått tilført betydelig flere oppgaver enn ressurser de siste 10 årene».

På det feller vårkurset for Overlegeforeningen og Ylf i Bergen i april sa RHF-direktør Herlof Nilssen egentlig det samme: ABE (Lær dere dette akronymet- AvByråkratiserings- og Effektiviseringsreformen) har svekket sykehusenes økonomi siden innføringen i 2015.

Tidligere har direktør ved Diakonhjemmet Sykehus vist hvordan nye dyre medisiner krever innsparinger på 20 mill kr i resten av driften, mens Sørlandet Sykehus forteller om 125 mill kr. Den blinde lojaliteten er det åpenbart endelig slutt på. Vi ser frem til fortsettelsen.