Vårkurs og Landsrådsmøte 2018

I år møttes vi til hyggelig samvær i Bergen, men vårværet viste seg dessverre ikke fra sin beste side. En skuffelse for oss som hadde gledet oss til våren i Bergen. Vakkert er det likevel i Bergen, og i år som i fjor var fellesmøtet med Ylf en suksess. Hele 250 medlemmer fra Of og Ylf var samlet på hotell Scandic Ørnen i hjertet av byen. De respektive foreninger avholdt sine årsmøter, og for Of sin del var lokalet til årsmøtet lite og trangt, men møtet var godt.

Av Ulla Dorte Mathisen
Seksjonsleder Nyreseksjonen UNN

I god vårmøtetradisjon hadde kurskomiteen satt sammen et godt og spennende program. Det startet ut med selveste Herlof Nilssen som snakket om helseledelse. Han kritiserte avbyråkratiseringsreformen for å medføre at budsjettene våre blir enda strammere og at det går utover pasientene. En uttalelse som ble sitert i Dagens Medisin og som helseminister Bent Høie mente var en feilfremstilling av reformen. De som satt i salen tenderte nok til å være enige med Herlof Nilssen i at dette går ut over pasientene. Vi får flere og flere oppgaver som skal klares innenfor rammene. Dessverre ga ikke Nilssen oss mye håp om at det vil ­endre seg i årene som kommer med en uheldig utvikling i alderssammensetningen i befolkningen og sviktende inntekter fra oljen. Han kom heller ikke med gode løsninger på problemet. Kan det skyldes at strikken er tøyd for langt? Odd Storetvedt, Personal- og organisasjonsdirektør snakket om samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og at nøkkelordet for suksess er tillit. Vi er enig, men en del steder er det mye arbeid som gjenstår før tilliten er ­gjenopprettet.

Avslutningen på dagen var ungdommene fra Forandringsfabrikken. Noen av oss har møtt dem før, men det er alltid en skjellsettende opplevelse å høre dem snakke om hvordan de møtes i helsevesenet og hvordan vi ser ut til å glemme at de er selvstendige individer. De vil selv være med å bestemme hva som skal gis av informasjon til foreldre eller andre omsorgspersoner. De må kunne stole på oss når det gjelder taushetsplikten ellers oppnår man ikke den kontakten som skal til for å gi god behandling. Men møtes de på riktig måte kan vi være med på å utgjøre en forskjell på veien til et bedre liv. Det er stort!

På dag to var temaet arbeidsmiljø. Stein Knardahl, avdelingsdirektør for arbeidspsykologi- og fysiologi fra Stat­ens arbeidsmiljøinstitutt, snakket om hva som gjør at vi oppfatter arbeidsmiljøet som godt, og hva som forebygger helseproblemer og sykemeldinger. Kontroll over egen arbeidstid viktig, noe som ikke er overraskende for oss etter 2016-oppgjøret.

Elisabeth Ege fra AKAN kompe­tansesenter, Karin Isaksson Rø og Geir Riise snakket om rusmidler og rusmiddelpolitikk. Hvor mye drikker vi, og hvordan har drikkekulturen endret seg. Hvilke tiltak kan man iverksette for å hjelpe. Åpenhet er viktig og erkjennelse må til. Årsaken til at leger får problemer med rus er ofte sammensatte.

På dag tre startet journalist Sigrid Sollund fra Dagsnytt 18 med å snakke om hersketeknikker. Hvordan kjenner man igjen hersketeknikker når man blir utsatt for dem, og hvordan kan man parere dem. Ikke alltid lett når man først i etterkant blir klar over at det var det som skjedde.

Avslutningen stod Helle Hedegaard Hein for, cand merc fra Copenhagen Business School. Hun holdt foredraget om primadonnaer i arbeidslivet. Et fyrverkeri av et foredrag. Vi prøvde vel alle å identifisere vår arketype. Noen er nok primadonner, de fleste prestasjonstrippere eller pragmatikere, men la oss håpe at dagens mål- og kontrollstyring ikke får flere og flere av oss til å regrediere til lønnsmottakere. Det er nok hverken pasientene eller samfunnet tjent med. •