Enighet i lønnsoppgjøret for sykehuslegene

Legeforeningen ble 6. mai enige med Spekter i årets forhandlinger om A2-delen av tariffoverenskomsten.

Av Jon Helle,
leder Overlegeforeningen

Tidligere i vår ble Spekter og ­Akademikerne-Helse enige om A1-delen av tariffavtalen, som regulerer sosiale bestemmelser.

Under årets forhandlinger om A2 – som var et mellomoppgjør, det vil si at det i utgangspunktet kun forhandles om lønn – ble Spekter og Legeforeningen enige om å gjennomføre hele oppgjøret sentralt i området 10 (helseforetakene). Dette var i tråd med anbefalingen både fra Ofs landsråd og Legeforeningen sentralt.

Resultatet for både Ylf og Of er på nivå med frontfaget, det vil si en samlet lønnsvekst på 3,2 prosent.

Partene ble enige om et kronebeløp til de enkelte legegruppene. Dette innebærer at årets lønnsoppgjør har en profil som bidrar til utjevne lønnsforskjeller mellom legene.

Ofs leder Jon Helle og nestleder Anne-Karin Rime. Foto: Anne-Lene Molland

For overlegene øker minimumslønnen med 30200 kroner. Lønnstillegget blir etterbetalt med virkningstidspunkt fra 1. januar 2019. UTA og vaktlønn etterbetales også fra samme tidspunkt

Enigheten med Spekter innebærer at leger omfattet av overenskomsten i om- råde 10 får følgende generelle tillegg:

Medisinstudenter med lisens kr 14 000 Turnusleger/LIS 1 kr 17 800 Leger i spesialisering kat. A kr 17 800 Leger i spesialisering kat. B kr 18 500 Leger i spesialisering kat. C kr 24 500 Leger i spesialisering kat. D kr 26 500 Legespesialist kr 27 000 Overleger kr 30 200

I tillegg er følgende avtalt for andre grupper leger i sykehusene:

Medlemmer av Legeforeningen i lederstilling med økonomi- og personalansvar som ikke deltar i vaktordning gis et tillegg på 3,2 prosent.

Leger i vaktordning med totallønnsavtale gis et tillegg på 3,2 prosent.

Medisinstudenter uten lisens hvor det lokalt er avtalt egne lønnssatser i særavtale eller B-del, gis generelt tillegg tilsvarende medisinstudenter med lisens med mindre annet er avtalt lokalt.

Marit Hermansen, Dnlf og Bjørn Skrattegård, Spekter

Øvrige medisinstudenter uten lisens som driver annet enn ­legearbeid lønnes som tilsvarende yrkesgruppe. Øvrige medlemmer av Legeforeningen gis et tillegg på kr 26 500. Dette vil blant annet omfatte stipendiater / forskere.

Partene ble videre enige om en ­protokolltekst om en partssammensatt gruppe som skal se på lønnsdata og beregningsmodeller. Gruppen skal i tillegg se på lønnsutviklingen for leger som ikke er omfattet av vaktordninger, og utilsiktede lønnsforskjeller mellom kjønn. Rapporten skal være klar innen 1. februar 2020.

I Spekter-område 13 ble følgende avtalt:

Lovisenberg Diakonale Sykehus får samme prosent som foretakene, men der skal kronebeløpet fordeles lokalt. På Martina Hansens Hospital avtalte de sentrale partene at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i tråd med den lokale enighetsprotokollen fra i fjor.