Europeiske perspektiver

Legeforeningen er medlem av den europeiske legeforeningen CPME med sete i Brussel. Dette gir oss mulighet til å påvirke inn i EU-systemet, og hente ut erfaringer fra andre land.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Hvis du lurer på hva bokstavene CPME står for, er du ikke ­alene. For de fleste av oss er det slett ikke intuitivt. For- kort­elsen står for Comité Permanent Des Médecins Européens, altså fransk som de fleste av oss har et litt rudimentært forhold til. Den engelske betegnelsen er enklere, «Standing Committee of European Doctors», men da passer jo ikke forkortelsen.

CPME jobber med mange tema av betydning for befolkningen, leger og helsetjenesten i alle medlemslandene. De utarbeidet politikkdokumenter som er førende for på­virkningsarbeid mot EU-kommisjonen og andre europeiske myndighetsorganer, samt i noen grad nasjonale myndigheter. Videre driver CPME påvirkningsarbeid på tema som til enhver tid kommer på dagsorden.

Viktig er også kontakten med en rekke andre europeiske organisasjoner som arbeider med og for leger.

Norge har nå 2. visepresident i CPME, Ole Johan Bakke, og han er dermed medlem i Executive Committee. Han sitter i sentralstyret i Den norske legeforening og er ­kommuneoverlege i Holmestrand.

Generalforsamlingen (General Assembly, GA) og Board (B) møtes to ganger årlig. Vår president Marit Hermansen representerer Legeforeningen i disse plenumsmøtene. Leder av Ylf, AF og Of kan delta på disse møtene når vi ønsker. Mellom plenumsmøtene er det president, de fire vise­presidenter og diverse grupper som jobber politisk.

Bakke forteller at arbeidet innad i CPME nå er blitt ­organisert på en ny måte ved at oppgavene er fordelt ­mellom de fire visepresidentene. Dette gir visepresidentene langt større ansvar og flere oppgaver enn tidligere, og bedre forberedelse til de store møtene.

Ole Johan Bakkes portefølje er folkehelse («Public Health and Disease Prevention»). Han sier det slik: «Det er et privilegium å få representere Den norske legeforening i CPME. Det er interessant, lærerikt og oppleves meningsfylt. Jeg er svært tilfreds med å få arbeide med et tema som står mitt samfunnsmedisinske hjerte nærmest, også i et europeisk perspektiv».

De tre andre politikkområdene er eHealth, Pharmaceuticals and Healthcareproducts og Professional Practice and Patients Rights.

Marit Hermansen sitter både i World Medical Association (WMA) og CPME. Om betydningen for oss å være med i CPME sier hun: «CPME har gode kanaler inn i EU. Det er en viktig kanal for oss som i andre sammenhenger er utenfor EU. Men like viktig er det å treffe andre europeiske Legeforeninger; vi har både mye å lære – og kan dele våre erfaringer og kunnskap med andre.»

I begynnelsen av april ble det avholdt plenumsmøte (GA/B) på Malta med representanter fra 32 europeiske land. CPME vedtok da flere dokumenter: Et policydokument om myndigheters og legers ansvar for forebyggende helsearbeid, et første «statement» om datasikkerhet og konfidensialitet ved kunstig intelligens, og et «positionpaper» om å unngå «defensive ­medicine».

Generalforsamlingen vedtok også å opprettholde fullt ­medlemskap for British Medical Association (BMA) uansett resultatet av Brexit; «British medicine is European medicine!»

Neste plenumsmøte i GA/B
er 15. november i Helsinki

Mission statement

The Standing Committee of European Doctors (CPME) represents national medical associations across Europe. We are committed to contributing the medical profession’s point of view to EU institutions and European policy-­making through pro-active cooperation on a wide range of health and healthcare related issues.

  • We believe the best possible quality of health and access to healthcare should be a reality for everyone.
  • We see the patient-doctor relationship as fundamental in achieving these objectives.
  • We are committed to interdisciplinary cooperation among doctors and with other health professions.
  • We strongly advocate a ‘health in all policies’ approach to encourage cross-sectorial awareness for and action on the determinants of health.

Vision statement

  • Doctors in Europe offer medicine which corresponds to the highest quality standards and is accessible to all who need it all over Europe.
  • Doctors in Europe enjoy good working conditions; their financial condition allows them to practice good medicine and their well-being is upheld.
  • Doctors in Europe can practice free from undue interference of administration, economy or insurances.