Nordöl 2019

Årets Nordöl (møte mellom de nordiske legeforeningene) var i Finland fra den 02.05 t.o.m. den 04.05. Vi var en delegasjon på fire stykker fra Norge, to fra Sverige, tre fra Danmark og fire fra Finland som møttes på Hanaholmen i Espoo.

Av Anne-Karin Rime, nestleder Of, styret Ulla Dorte Mathisen, styremedlem Of

Nordöl-deltakerne

Hanaholmen, Helsinki

Ode, Helsinki

Espoo er kommunen vest for ­Helsingfors og en del av det de kaller huvudstadsregionen. På den lille øya Hanaholmen ligger det et hotell med kurs- og konferansesenter. Bygningen ble åpnet i 1975 av Finlands president Urho Kekkonen og Kong Carl-Gustaf av Sverige og er også finsk-svensk ­kultursenter. Både interiør og eksteriør er i 70-talls design og tidstypisk selv om det nok er renovert nylig. Det ­ligger svært vakkert, omkranset av furutrær med utsikt mot havet. Været var surt og kaldt, men stemningen var god.

De enkelte lands delegasjoner hadde spilt inn temaer som de ønsket diskutert på møtet. De fleste av sakene var saker som kunne diskuteres på tvers av landegrenser, men noen var mer som informasjon om hva som rører seg nasjonalt.

Det er både likheter og forskjeller. Alle landene sliter med underfinansiering og mangel på sengeplasser på sykehusene, men måten man har ­organisert seg på er forskjellig. Danmark og Norge har helseregioner. ­Danmark har fem og Norge har fire. Sverige har sine landsting som ­organiserer spesialisthelsetjenesten og i Finland er det kommunene som har ansvaret.

«Arbeidspresset øker og i alle land meldes det om at de yngre legene ikke orker presset»

Finnene startet med å informere om Sote-reformen. En reform innenfor helse- og sosialområdet som de har arbeidet med de siste 10 årene, men som Senterpartiet ikke fikk flertall for i Riksdagen. Det medførte at landets tidligere statsminister Juhä Sipilä meldte sin avgang den 08. mars 2019. Finnene mener de trenger en reform eller en endring pga de problemene som sektoren står overfor i årene som ­kommer med eldrebølgen og økt ressurs­behov, men vet nå ikke hvor veien går videre. En oppdeling i ­regioner som i Norge og Danmark eller kanskje etter den svenske modellen med 21 landsting.

Arbeidspresset øker og i alle land meldes det om at de yngre legene ikke orker presset. I Finland rapporterte de at ca 50 % av legene jobber deltid. Hvorfor er de ikke sikre på, men noe av grunnen er nok arbeidspresset. De indremedisinske spesialitetene og psykiatri sliter med rekruttering, men ortopedi og anestesi er populære ­spesialiteter og myndighetene prøver å finne måter å regulere dette på. ­Dersom intet annet virker vil de tvinge de nyutdannede inn i spesialiseringsløp de ikke er interessert i.

Danmark presenterte den danske sundhedsplatformen som bruker Epic. Den har fått massiv kritikk i Danmark og la oss håpe at trønderne lykkes bedre når de skal starte med Epic. De la frem de syv plager som de mente til dels kunne forklare fiaskoen. En observasjon var at pasientskjermbildet er noe kaotisk og uoversiktlig, men delegasjonen var ikke helt enig om de mulighetene som ligger i systemet. Lykke til i Helse Midt, noen vil vel mene at det ikke kan bli verre enn DIPS. Danskene har også sin reform, den danske sundhedsreformen. De ønsker å legge ned regionene som de er i dag. Behandlingen skal flyttes nærmere pasientene, selv i lille Danmark, og prosessene skal forenkles. Tomme ord og svulstige visjoner eller et gode for pasientene?

I Sverige var de opptatt av leger som ledere på alle nivåer. Svenskene har en forening for legeledere, men mener at slagkraften reduseres når foreningen fraksjoneres. Etterut­danning for spesialister og hvordan skal man ansvarliggjøre arbeidsgiver i en presset økonomisk situasjon var også oppe til diskusjon. Problemet er likt på tvers av landegrensene.

Fra den norske delegasjoen var GDPR et tema. Det kan synes som om vi i Norge har tolket personvern reglene strengere enn i de andre ­nordiske landene. Vi snakket litt om Kloke Valg kampanjen som vi er først ute med i Norden og hvor samme ­kampanje er i startgropen både i Sverige og Danmark. Legemiddel­mangel og de sivile sykehusenes ­oppgave i krig var de siste temaene vi var innom.

Turen ble avsluttet lørdag formiddag med en omvisning i Ode. Finlands nye bibliotek som ligger i hjerte av Helsinki. Et imponerende stykke arkitektur som er et hus som er åpent for alle. 20 000 bøker, PC`er, 3D-printere og symaskiner. Her var mulighetene mange og alt er gratis. Ingen krangel i media eller ­befolkningen om viljen til å bruke ­pengene på et praktbygg som Finland har all grunn til å være stolt av.