Lederutvalget for overleger i lederstillinger på sykehusene – tid for seminar!

Av Marieke Claessen
Leder, Ofs lederutvalg

Overlegeforeningen (Of) har i mange år hatt et lederutvalg som har jobbet med saker som om­- handler overleger i lederstillinger. Fra organisering av en intern leder­- utdanning i Legeforeningen til stipendordninger for ulike lederutdanninger og fra innlegg i «Overlegen» til organisering av større og mindre seminarer for lege-ledere. Det har ikke vært så lett å overbevise leger i leder­posisjoner at Of har ledelsen på agenda. Deltakelsen til miniseminarene har ikke vært stort de siste årene, men det kan skyldes flere ting at den type samling prioriteres ned i en travel hverdag. På samme måte som Of arbeider for høy faglig standard i spesialisthelsetjenesten i tillegg til å fremme gode rettslige og økonomiske interesser for sine medlemmer, er Of en forening som deltar i opplæring av tillitsvalgte i tillegg til å stå for gode vilkår for medisinsk ledelse i helsetjenesten.

Fra årsmeldingen til landsrådet i Of under punktet «Fokusområder 2019 -2021»

Ledelse: Lege-ledere i klinikken skal ivareta pasientbehandling, egne ansatte og krav fra ledelsen i sykehusene. Har lederne det handlingsrommet og de ressursene de trenger for å ivareta ansatte og utvikle pasientbehandlingen? Hvordan kan vi sikre god og stedlig ledelse i sykehusene? Vi trenger ledere som ikke føler seg maktesløse, men har handlingsrom til å utføre dette viktige samfunnsoppdraget.

Til slutt vil jeg takke Siri Tau Ursin for hennes innsats som ­leder i lederutvalget gjennom flere år, hun har vært drivkraften bak flere mini-seminarer og har kommet med mange kloke refleksjoner rundt ulike leder­utfordringer. Jeg er glad for at hun fortsetter som medlem i ­lederutvalget i to år til, mens jeg overtar stafettpinnen som leder for utvalget.

For Lederutvalget,
Marieke Claessen; Avdelingssjef Vestre Viken HF, Drammen

De andre medlemmer i lederutvalget:
Solveig Nergård Avdelingsoverlege – Styrets representant – UNN, Tromsø
Siri Tau Ursin Enhetsdirektør PHT – Helgelandssykehuset, Sandnessjøen Jeanne
Mette Goderstad Avdelingssjef – Sørlandet Sykehus, Arendal
Rune Heggedal Avdelingsoverlege – Helse Møre og Romsdal, Volda

Lederutvalget ble i år enig om å prøve noe nytt etter flere år med mini-seminar for lege-ledere i Oslo.

Utvalget har foreslått å organisere et årlig seminar for lege-ledere på alle nivåer i sykehusene og foretak. Fra seksjonsoverleger med økonomi og personalansvaret til direktører i regionale helseforetak. Seminaret er inkludert 1 overnatting, som forhåpentligvis gjør det attraktivt for ledere fra alle regioner i landet å melde seg på. Forslaget ble meldt inn til styret som vedtok på styremøtet i januar at det skal arrangeres en ledersamling i november 2020. Dato ble deretter satt til 26. og 27. november, på Gardermoen. Samlingen skal gi mulighet for å bygge nettverk og finne tid til utveksling av erfaringer og utfordringer. Samtidig ønsker lederutvalget å sette sammen en agenda med innlegg og foredrag som gir merverdi i deres hverdag og sender dere hjem med nye tanker og muligheter.

Vi ber herved alle overleger i lederstillinger å holde av 26. og 27. november for å treffe flere leder-kollegaer, å få påfyll i deres hektiske hverdag og muligheten til å komme hjem med nye ideer og forbedringsområder til deres organisasjon.

Invitasjonen og agenda sendes ut i «lederlinjen» før sommeren.