Koronapandemien

Legeforeningen har gjennomført sitt første digitale landsstyremøte. Legeforeningens president Marit Hermansen kom i sin hilsningstale til landsstyret selvfølgelig inn på situasjonen for helsevesenet under denne store utfordringen for oss, og «Overlegen» har fått lov til å klippe ut dette fra talen hennes, som jo er en hyllest av alle dere som har stått på og omstilt dere for å klare å få til å gi best mulig behandling for alle som trengte det. (Red.)

Utdrag fra president Marit Hermansens tale til landsstyremøtet 27.5.2020

Det viktigste først. Koronapandemien. Dere har alle kjent hvordan dette viruset har preget oss og satt hele samfunnet vårt på prøve. Våre medlemmer – har gått foran – og vist fram sitt aller beste; faglig spisskompetanse, omstillingsevne, samarbeid og kreati­vitet.

Legeforeningen, ved yrkesforeningene og de fagmedisinske foreningene, har vært i fortløpende dialog med helsemyndighetene. For det er vi som kjenner virkeligheten der ute. Gjennom våre bidrag, og våre anbefalinger har vi tatt ansvar og oppnådd høy grad av tillit. Ikke bare blant politikerne og fagmyndighetene, men også ute i sykehusene, i kommunene og i befolkningen. I denne krisesituasjonen, har vi virkelig sett betydningen av en styrket fag- akse. Med Cecilie Risøe i spissen, har vi og fagmiljøet gjort en forskjell. For faget. For helsetjenesten. Og for pasienten.

Det var mye usikkerhet i denne situasjonen. Medlemmer har tatt kontakt med spørsmål på mange ulike områder. Om økonomi, juridiske rettigheter, smittevern og mye annet. Sekretariatet og de tillitsvalgte vært tilgjengelige i alle kanaler, for å bistå medlemmene.

I tillegg etablerte vi tidlig en egen koronaside på hjemmesiden vår, for hele tiden å oppdatere viktig informasjon. Hvordan er permitteringsreglene? Hva skjer med spesialistutdanningen? Hvordan vurderes forsvarlighet under pandemien? Trafikken på sidene er stor, som viser at dette er viktig informasjon for medlemmene.

Hvor store de endelige konsekvens­ene av pandemien vil bli, er fortsatt uvisst. Men utbruddet har allerede lært oss mye. Legeforeningen var en pådriver for kraftfulle tiltak i starten av pandemien. Vi var også tidligst ute med å sette et tak for hvor mange som kunne være samlet på våre arrange­- menter. Men vi er like opptatt av balansen vi i disse dager må finne mellom mer normalisert drift og ­fortsatt beredskap.

I alle tilfeller evalueringen av ­hvordan regjeringen og helsetjenesten har håndtert situasjonen, blir veldig viktig. Men det blir like viktig å se på prioriteringen av helsetjenesten før pandemien brøt løs. Vi kan allerede si at en sterk offentlig helsetjeneste er nøkkelen. Men vi kan også allerede si at vi manglet mye og var for dårlig forberedt.

Pandemien har vist oss med all mulig tyngde at beredskap koster. Men dårlig beredskap koster enda mer.

Legeforeningen var i starten av korona­utbruddet opptatt av særlig tre områder: hindre smitte i befolkningen, nok kapasitet i helsetjenesten for å håndtere smittebølgen og sørge for medlemmenes sikkerhet.

Og disse tre områdene henger godt sammen med satsingsområdene til sentralstyret.

Og det var også grunnen til at vi tidlig innførte restriksjoner på arrange­- menter i regi av Legeforeningen.

Dere fulgte våre anbefalinger. Og jeg vet veldig godt hvilken krevende situasjon dette satte mange av dere i. Likevel har dere avholdt årsmøter og samlinger, og dermed holdt aktiviteten i foreningen oppe, på digitalt vis.

Denne store omstillingsevnen har imponert meg. Deres fleksibilitet og stå-på-vilje har vært avgjørende for å holde hjulene våre – i gang.