Covid-19 regnes som yrkesskade

Helsepersonell som blir smittet på jobb av korona-viruset har rett til å få erstatning for yrkesskade.

Av Jan Eikeland
Advokatfullmektig og juridisk rådgiver for Overlegeforeningen

Koronasmitte og covid-19 var ­tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning, men ble i forbindelse med det første utbruddet i fjor vår ført opp på listen. De nye reglene trådte i kraft fra 1. mars 2020, og gjelder også for yrkesskadefor­sikringsloven. – Helsepersonell står i første rekke i bekjempelsen av koronasmitten. De gjøre en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsettes samtidig for mer smitte enn de fleste andre, sa ­arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen da de nye reglene ble ­innført. Reglene ble innført blant annet på bakgrunn av henvendelser fra Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforening. I et brev sendt til Arbeids­departementet 30. mars 2020 påpekte Legeforeningen at det påhviler staten et særskilt ansvar å legge til rette for at helsepersonell kan utføre sitt arbeid uten frykt for eget liv og helseskade.

Dekker økonomisk tap De nye reglene innebærer blant annet at helsepersonell som smittes på jobb av korona-viruset og som får alvorlig komplikasjoner i etterkant, vil kunne få full erstatning for et eventuelt økonomisk tap. Reglene omfatter i første rekke ansatte i helsevesenet. Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av korona-viruset.

Dekker også hjemmekontor Regjeringen har også gjort det klart at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkes­skadesaker.

Gjelder ikke selvstendig næringsdrivende Dersom du tar arbeid som selvstendig næringsdrivende (oppdragstaker), er du ikke omfattet av yrkesskadeforsikringer og andre ordninger som oppdragsgiver har etablert for sine eventuelle arbeidstakere. Som oppdragstaker er man heller ikke omfattet av lov om yrkesskadeforsikring eller folketrygdloven kapittel 13 om yrkesskadedekning, da disse lovene ikke gjelder for selvstendig næringsdrivende.