Jubileumskurset 2021

Jubileum Of 60 år – Jubileumskurset 2021 Medlemmer, tillitsvalgte og landsrådsrepresentanter! Sett av tirsdag 31. august og onsdag 1. september 2021

Da blir det jubileumskurs på Grand Hotel i Oslo for alle medlemmer av Of

I vår usikre tid så planlegges dette arrangementet foreløpig også som et hybrid-møte med muligheter for å følge arrangementet digitalt.
Dette er det planlagte vårkurset som nå flyttes til høsten.

Følg med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon.
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/yf/norsk-overlegeforening/

Endelige temaer og forelesere vil bli publisert så snart det er klart fra kurskomitéen.

FORELØPIGE TEMA:
Ledelse, beredskap, konsulentbruk i helsetjenesten, fremtidsvisjoner

FORLØPIG PROGRAM

Mandag 30. august
10.00 – 16.00: Landsrådsmøte i Of

17.00 – Sosialt med middag

Tirsdag 31. august
11.00 – 11:15: Åpning Jubileumskurs

11:15 – 13.00: Ledelse

Stadig flere leger opplever at hverdagen er preget av mindre grad av tillit til oss og derav økende krav til kontroll og rapportering.
Må det være slik?

Min lederfilosofi: General Eirik Kristoffersen, Forsvarssjef

Vi trenger en tillitsrevolusjon: Seniorforsker Kristine Størkersen og seniorforsker Håkon Fyhn, NTNU Samfunnsforskning

Diskusjon.

13.00 – 14.00: Lunsj
14.00 – 16.00: Helsepolitisk debatt
19.00: Festmiddag

Onsdag 1. september
09.00 – 12.00: Beredskap med innlagt kaffepause:

Det siste halvannet året har vi opplevd hvor viktig det er å være beredt på mange områder innen helse. Hva har vi lært?

Da pandemien kom til Ahus. Overlege Vibecke Sørensen, da Ahus, nå Bærum sykehus

Da det raste på Gjerdrum. Overlege Per-Olav Berve, 330-skvadronen, Rygge flystasjon

Hva har vi lært for fremtidens beredskap? Cecilie Daae, tidligere direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, nå administrerende direktør Helse Nord HF

Diskusjon

12 – 13: Lunsj
13 – 14:30: Konsulenter i helsetjenesten:

Jevnlig hører og leser vi i pressen at det brukes enorme summer på konsulenter i helsetjenesten når man ville hatt større nytte av å bruke kompetansen bl.a. vi overleger har. Hva innebærer det?

Konsulterna: Kampen om Karolinska Reporter Anna Gustafsson og Lisa Röstlund

Akson – et luftslott? Foreleser ikke endelig avklart.

Diskusjon

14:30 – 15.00: Kaffepause
15.00 – 17.00: Overlegerollen i fremtiden

Som alt annet i helsetjenesten, er også overlegerollen i endring. Hva kan det føre til?

Fremtidens legerolle: Professor Erik Fosse, Intervensjonssenteret, OUS

Ikke bare lege, ikke bare ingeniør: Prodekan Brita Pukstad, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Innovasjon fra gulvet: Overlege Ståle Clementsen, AHUS

Avslutning

Frist for påmelding 20. juli 2021

Meld deg på her:
https://www.legeforeningen.no/kurs/2021/5/34417/