Lederforum:

«Ledelse i pandemiens tid
– og samarbeid på tvers»

Of’s lederutvalg med Marieke Claassen i spissen organiserte den 22.4.2021 et webinar for legeledere. Hun innledet med å påpeke at det er viktig å synliggjøre Overlegeforeningens ansvar med et tilbud til denne medlemsgruppen.

Av Solveig Nergård og Mathis A. Heibert,
styremedlemmer Of

Legeledere gir bedre legitimitet både ned- og oppover, men å gjøre en god jobb blir utfordrende når ­administrasjonen tar større- og fag får mindre plass, sa Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen, innledningsvis. Dessuten må kunnskap ved­likeholdes og økes, for å sikre god ­pasientbehandling. Ledere har vært spesielt utfordret i Coronatiden og tillit er fremdeles lederens viktigste verktøy.

Første hovedforedrag ble holdt av Siri Tau Ursin, som selv var leder av Ofs lederutvalg til 2020 og som nå er direktør ved Finnmarkssykehuset HF. Hun snakket om «ny direktør, pandemi og nedstenging av sykehus».

16.10.20 oppstod et stort smitteutbrudd ved Hammerfest sykehus. Som nyansatt direktør fikk Siri Tau Ursin det øverste ansvaret for å håndtere denne utfordrende situasjonen. Fleksibilitet og innsatsvilje fra de ansatte førte til en god håndtering av denne uforutsette krisen, men har også vist at vi må gå bort fra å organisere sykehus kun etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Hun påpekte spesielt viktigheten med god kommunikasjon: Det er essensielt men utfordrende å nå ut til alle medarbeidere. Det ble viktig å heve blikket og opptre troverdig og rolig. Å forholde seg til til medier kan være utfordrende og mediehåndtering er viktig, noe som legeforeningen har tilbudt i flere ­runder til sine medlemmer.

I ettertid har Tau Ursin vært opptatt av læringsprosessen; det er viktig å tidlig etablere en felles situasjons­forståelse, bruke felles språk og etablere felles organisering. Hvordan vi sikrer læring og hvordan vi tar vare på de ansatte i en vedvarende pandemi- ­situasjon er et sentralt spørsmål. «Ved siden av smitte­vernlager må vi først og fremst bygge opp kompetanse- og ressurslager – de ansatte!», sa Tau Ursin.

Deretter holdt Bjørn Erik Mørk, organisasjonssosiolog ved Handelshøyskolen BI, et foredrag om helse­ledelse og «samarbeid på tvers». Han tok utgangspunkt i at vi oppfatter og tolker situasjoner og informasjon ulikt og at økt spesialisering bidrar til kunnskapsgrenser som kan gjøre samarbeid utfordrende. Dessuten er leger «høyt utdannede folk» som er utfordrende å lede. Kompleks oppgaveløsning krever ofte samarbeid på tvers. Denne kombinasjonen gir mye potensiale, men byr også på utfordringer.

Samarbeid må ikke bli for mye ­(collaboration overload) og ikke et mål i seg selv. Mørk trakk frem fordeler med disiplinert samarbeid der ramme og hensikt er klart definert og identifiserte barrierer for samarbeid, som når personer ikke vil dele kunnskap. Redsel for å si sin mening kan også være et hinder for samarbeid. Det er viktig med psykologisk trygghet og teaming samt respektfull involvering.

Til slutt fikk webinar-deltakere ­presentert «lederens verktøykasse for psykologisk trygghet» der lederen blant annet skal skape struktur og prosesser med mål om sammenkoblet ledelse.

Vi må huske at en fagperson kan være både «tverr» og «faglig».

Of´s lederutvalg vil fortsette arbeidet med å skape et tilbud til ledere og alle deltakerne var enige om at vi gleder oss til planlagt fysisk treff i november.

Of representerer også spesialister i lederstillinger og markerer dette med å etablere en egen spalte. Her inviterer vi medlemmer i lederstillinger til å reflektere over tema spesielt relevante for denne gruppen fremover.
Foreleserne Siri Tau Ursin og Bjørn Erik Mørk