Legehelse Villa Sana

Villa Sana, eller Modum Bads seksjon for arbeidshelse, har i 22 år tatt imot leger som av ulike grunner har behov for noen å snakke med om utfordringer i arbeidsliv, samliv eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon. Tilbudet gis til leger og medisinerstudenter fra hele landet, også til dem som ikke er medlem av Legeforeningen.

Av Tone Houge Holter,
seksjonssjef for SOP og Utdanningsfond, Dnlf

Villa Sana er en del av Legeforeningens helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinerstudenter.

Villa Sana er navnet på huset som ble bygget spesielt for kurs og rådgivning og som er med på å gi en god ramme for den virksomheten som drives der.

Huset har ni dobbeltrom, alle med eget bad. På kjøkkenet samles kursdeltakerne til måltider og fellesskap. Stuen og biblioteket brukes til undervisning, til sosialt samvær og avslapning på kveldene.

Målet med Villa Sana har alltid vært å styrke legers bevissthet med tanke på legerollen, forebygge utbrenthet og fremme legers helse og livskvalitet. Om lag 4 400 leger har til nå benyttet seg av tilbudet på Villa Sana. (Se hele tilbudet i rammen under).

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) har finansiert driften ved Villa Sana helt siden oppstarten. De siste årene har etterspørselen etter tilbudet økt veldig, og SOP har vurdert det som nødvendig å bevilge ekstraordinær støtte for å holde ­ventelistene nede på et akseptabelt nivå. Det er viktig at tilbudet skal oppleves som et lavterskeltilbud med relativt kort ventetid, og det er derfor lagt opp til en ytterligere kapasitetsøkning i 2021.

På tross av koronapandemi, klarte Villa Sana gjennom 2020 å opprettholde tilbudet om kurs og rådgivning. Mye av rådgivningen fant sted ved bruk av videokonsultasjon på grunn av smittevernhensyn. Selv om det naturligvis er aller best å møtes fysisk til samtale, har tilbakemeldingene på videorådgivning vært så bra at dette er noe Villa Sana ønsker å fortsette å tilby også senere, da det passer for mange med lang reisevei, aleneforeldre etc.

Bergen og Oslo

Et alternativ til å komme til Villa Sana, er å få rådgivningssamtale i Oslo. Fra 2020 har det i tillegg blitt etablert et kontor i Bergen, som tilbyr ansikt-til ansikt rådgivning en dag per uke.

Villa Sana melder om en eksplosiv vekst i etterspørselen etter kurs og rådgivning mot slutten av 2020 og ut over i 2021. Mange leger er slitne og har behov for noen å snakke med.

Informasjon om tilbudet finner man på Modum Bads hjemmesider. Lenke.

Det gjøres oppmerksom på at til­budet ikke vurderes som legetjeneste, dvs det føres ikke journal, skrives ikke sykmeldinger, foreskrives ikke medikamenter el.l.

 

Tilbudet ved Villa Sana

Ukeskurs: Et kurstilbud for inntil ni leger eller inntil seks par, hvorav minst en er lege (parkurs). Kurset varer fra lunsj mandag til og med lunsj fredag.

Kursuke:
Kursukene inneholder undervisning, ­fysisk aktivitet, kulturelt påfyll, tid til refleksjon og egentid. På individual­kursene vil man få tilbud om en ­enkeltsamtale.

Undervisning:
På individualkurset handler under­visningen blant annet om livskvalitet, identitet, «følelsenes fornuft», opp­merksomt nærvær, ledelse og balansen mellom arbeid, samliv og familie. Det blir gitt konkrete råd for å forebygge ­utbrenthet. På parkurset har under­visningen mest fokus på samliv, relasjon og kommunikasjon, og har inkludert et PREP-kurs.

Rådgivning:
Rådgivningssamtalen foregår over en dag . Ved behov finnes mulighet for ­overnatting. Det er også tilbud om ­parrådgivning der legens ektefelle eller samboer deltar i samtalen. Legen tar selv kontakt med Villa Sana for en ­rådgivningsdag. Henvendelsen kan ­gjøres på mail VillaSana@modum-bad.no eller på tlf 32 74 98 83/34 74 97 00

Utgifter:
Utgifter i forbindelse med rådgivning og kurs, inklusiv reise (egenandel kr 500,-) dekkes av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Eventuelt tap av arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Støttekollegaordningen:
På nettsidene til Den norske lege­forening kan du finne informasjon om støttekollega­- ordningen som er ­etablert i alle fylker.

Hentet fra https:
www.modum-bad.no/dagtilbud/ ressurssenteret-villa-sana/for-leger/