Legemidler og beredskap

«Overlegen» har forsøkt å få Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til å kommentere legemiddelberedskapen, men har stor forståelse for at dette ikke har kunnet bli prioritert nå. Overlegeforeningen hadde Steinar Madsen som foredragsholder på landsrådsmøtet i 2019 og vi har her et gjentrykk av referatet fra hans foredrag: «Legemiddelmangel»:

Gjentrykk og utdrag fra Overlegen 2-2019, fra artikkelen om Vårmøtet i Of 2019

Beredskap Vi fikk siden høre om Legemiddel­mangel av fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen, hvor globale problemer gir nasjonale utfordringer. Han presenterte urovekkende tall knyttet til bl.a. medisinmangel og ­avregistreringer pga. utilstrekkelige salgstall. Det er særlig allmennmedisinen som oppøver byrden av legemiddelmangel. Dette koster oss 300 millioner kroner årlig. Det er ikke meldeplikt for uregistrerte medisiner, så det kommer ofte overraskende når de avregistreres. Foreløpig gis det ikke gebyr for å varsle om dette, men det er ønskelig og noe Legemiddelverket arbeider med. ­Reserver er heller ikke lenger vanlig, man produserer når man får en ordre. Nasjonalt senter for beredskap og legemiddelmangel er lagt til OUS som jobber mye med dette. https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-senter-for- legemiddelmangel-og-legemiddel­beredskap-i-spesialisthelsetjenesten Når det oppstår mangelsituasjoner, må alternativ medisin tilbys. Det kan i noen tilfeller føre til at behandlingsregime må endres. Kritisk blir det først dersom det ikke finnes en god erstatning, Det fører til at pasienter risikerer og ikke å få optimal behandling pga. produksjonsvansker. Noen etterspurte om hvorfor ikke vi produserer selv. Det skyldes bl.a. enorme kostnader og at medikamenter har kort levetid, som gjør det lite ­hensikts­- messig å produsere selv. Madsen formidlet også utfordringer med hensyn til spesielle hendelser. Her trakk han fram bl.a. hacking som et problem, da hackere kan manipulere lagersituasjonen eller stjele forskningsinformasjon. Madsen trakk også fram klimaforandringer der uvær og stormer kan ødelegge fabrikker som produserer legemidler (eks fra Puerto Rico). Det har også vist seg at forurensing kan skape problemer for produksjonen, som da blodtrykksmedisin produsert i Kina ble forurenset med et kreftfremkallende stoff (medisinen ble trukket fra markedet). Legemiddelforsyningskjeden er dessverre også blitt et mål for hybrid krig og terror. Global virksomhet er derfor helt avhengig av sikre og gode IT systemer. Når det gjelder nasjonal lagring innen kritisk medisin, så har vi ikke tilstrekkelig beredskap om medisin i dag. Det er videre ønskelig å levere informasjon direkte til brukerne. Dersom vi skulle lure på om en medisin er blitt mangelvare, vil det stå i Felleskatalogen. •