Leger og sosiale medier

For det første vil jeg takke for ny tillit til å skulle lede Overlegeforeningen i to nye år. Det har vært en spesiell styreperiode og veien videre er fortsatt preget av usikkerhet grunnet virusets mutasjoner. Vi har stort sett hatt digitale styremøter og tillitsvalgtmøter og høstet god og nyttig erfaring. Men vi begynner å merke slitasjen av å ikke møtes fysisk. De gode diskusjonene får man ikke til digitalt og man mister all småpraten og problem-løsningene som blir gjort i pauser og under middager.

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

Det er en krevende oppgave å være tillitsvalgt og det å treffe andre og diskutere problemstillinger er noe som gir oss energi. Jeg håper vi snart får til fysiske møter og heftige diskusjoner. Vi skal likevel huske på de mulighetene digitale møter gir oss til å nå flere og utvikle det videre i tiden fremover.

Vårens lønnsforhandlinger har ­startet og nå er det brudd i både stat og kommune. Det er utfordrende for alle yrkesgrupper at NHO ikke hadde kontroll på eget lønnsoppgjør i fjor. Frontfaget har vært førende og ikke normerende i mange år. Det er provoserende når de private får et høyere oppgjør i et år hvor helsepersonell og ikke minst legene, har jobbet ­ekstremt mye for å berge oss igjennom pandemien. Jeg og Of-styret forventer at årets oppgjør gjenspeiler innsatsen til legene i en krevende periode.

I denne utgaven av Overlegen kan dere lese at Danmark nå har tillatt bruk av anonyme journalnotater etter at en dansk lege ble drept av en tidlig­ere pasient. Erfaringen er at leger i økende grad blir hengt ut på sosiale medier og at tonen og kommentar­feltene på disse mediene er særdeles skarpe og noen ganger truende.

Leger ved Diakonhjemmet sykehus har vært utsatt for dette. Sykehuset skriver på sine hjemmesider: «Vårt samfunn er bygget på gjensidig tillit til og toleranse for hverandre som er verdier vi setter høyt. Når disse verdiene blir krenket brytes vår samfunns­kontrakt. Sykehuset aksepterer ikke og tar sterk avstand fra trakassering og truende adferd overfor ansatte i sosiale medier».

Jeg forventer og forutsetter at alle arbeidsgivere klart og tydelig forsvarer sine ansatte. Sosiale medier er noe vi må forholde oss til og man føler seg ganske forsvarsløs når man blir omtalt eller truet der. Of vil derfor jobbe ­videre med hvordan vi bedre kan møte og sikre at leger ikke opplever å bli utrygge i arbeidet grunnet trusler og uthenginger i sosiale medier.

Jeg har bestemt meg for å stille opp som kandidat til presidentvervet i Legeforeningen etter å ha fått tillit og heiarop fra landsrådet til å gjøre det. Jeg stiller med mye pågangsmot og et ønske om å fronte alt det flotte denne foreningen har å ta vare på, og på å utvikle den videre i takt med samfunnet vi alle er en del av.

Godt valg og god sommer!