Nye landingsplasser ved sykehus haster

Et løft for landeplasser ved sykehus haster for pasienter, lokal akutt- beredskap og helikoptertjenester. Redningshelikoptre har søk og redning som primær­funksjon, og er en viktig del av den statlige luftambulansetjenesten, sammen med ambulansehelikoptre og -fly. I nord er ofte et redningshelikopter nærmeste luftambulanse, og i 2019 hadde basene Bodø, Banak og Svalbard 1010 henvendelser om oppdrag¹.

Av seksjonsoverlege Bård Rannestad
Seksjon RW, LA avdelingen UNN HF

Foto: ©Dan Race – stock.adobe.com

Dagens Sea King helikoptre er viktige når ingenting annet kan fly. Nye SAR Queen er et all-værs helikopter og vil styrke denne kapasiteten ytterligere. I et land med mye vær, mørketid, spredt befolkning og store avstander blir dette også verdifullt for primær- og spesialisthelsetjenesten. All-værs redningshelikoptre på ­Svalbard har vist seg å bety mye for nødstedte og pasienter.

Landeplasser på sykehus for helikoptre står sentralt. Pasienter med tidskritiske tilstander kan bli levert direkte til behandlingsteam på sitt lokalsykehus. Kompliserte intensiv­overføringer fra lokal- til universitetssykehus kan gjøres dør-dør. Kuvøse- og ECMO-team kan flys ut til kolleger på lokalsykehus og svært syke pasienter. Landeplassene gir en tidsgevinst på alle oppdragstyper, og øker pasient­sikkerheten fordi vi unngår omlast­ninger. I tillegg belastes ikke lokal ambulansebil beredskap. Vi kan spare mellom 20 til 60 minutter sammenlignet med omlasting til bil på nærmeste lufthavn. For de sykeste og de hardest skadde kan dette være viktige minutter.

Pasienter skal flys til riktig behandlingsnivå. Noen ganger et lokalsykehus, noen ganger et universitetssykehus. Landeplasser på sykehus er verktøy som sikrer optimal utnyttelse av sykehusstrukturen, og hindrer utilsiktede pasientstrømmer. Fravær av en landeplass kan gjøre at det nærmeste lokalsykehuset blir overfløyet. Det kan være uhensiktsmessig for pasienten, forringe ønsket utvikling av lokal beredskap og belaste pressede universitetssykehus.

Nord-Norge har 12 akuttsykehus hvor ni har nære landeplasser. Sea King kan lande på alle ni. Hvis SAR Queen skal gjøre det samme, må landeplasser på seks lokalsykehus og UNN utbedres. Prosesser som skal sikre at SAR Queen kan operere på de samme landeplassene er startet, men omfanget av utbedringene og tidshorisonten er uavklarte.

SAR Queen innfases i Finnmark høsten 2021, og i Nordland våren 2022. Per i dag kan det kun lande på to av 12 sykehus i Nord-Norge (Bodø og Stokmarknes). Vi risikerer at SAR Queen kommer på beredskap før sykehus­nære landeplasser kan ta imot de. Vi risikerer også at det etableres hast-verk løsninger som kan gi uønskede påvirkninger av annen sentral sykehusdrift.

Alle akuttsykehus bør ha en helikopterlandeplass. Ved bygging av nye sykehus har landeplassen ofte falt ut med økonomiske prioriteringer. Det er en aktuell problemstilling ved nye Hammerfest sykehus, og har vært det på Stokmarknes, Kirkenes og Narvik. SAR Queen kan bli en formidabel ­ressurs for rednings- og helsetjenesten. Men det forutsetter at akuttsykehusene kan ta imot de. Landeplassene ved sykehus må defineres som samfunns­kritisk infrastruktur, og krever nå overordnede prosesser som sikrer et solid løft. ­Rednings- og ambulanse­helikoptre er svært kostbare anskaff­elser, og landeplassene er en forut­setning for effektiv utnyttelse av investeringene.

Referanser
¹ Medisinske virksomhetsdata 2019 redningshelikopterbase Banak, redningshelikopterbase Bodø og Sysselmannens ­redningshelikoptre
² Muntlig meddelelse ­Luftforsvaret