SAR Queen

Norges nye redningshelikopter SAR Queen ble satt på beredskap første gang 1.9.20. og med dette har vi fått et ­oppdatert og fremtidsrettet verktøy for å drive redningstjeneste av høy kvalitet. SAR Queen vil innfases over hele landet i løpet av de neste par årene, men foreløpig er helikopteret kun ­operativt på Sola. Det betyr at vi per i dag (mars ‘21) kun er sju leger som har erfaring med å fly redningstjeneste med SAR Queen. Vi vil her dele noen av våre erfaringer.

Av Kristin Tønsager, overlege, PhD Luftambulanseavdelingen SUS
og Einar Johan Tveit, overlege, avdelingssjef Luftambulanseavdelingen SUS

Foto: Kristin Tønsager

SAR Queen kan som kjent ikke lande ved alle sykehus eller skadesteder. Dette har vakt bekymring. Det vil alltid være best å kunne lande rett ved et sykehuset, særlig når det haster. Det er ikke til å komme fra at pasienten i mange tilfeller kunne kommet raskere til behandling om alle akuttsykehus hadde hatt landingsplass for SAR ­Queen. Når det haster flyr vi til det sykehuset hvor pasienten raskest mulig kan få nødvendig behandling, uavhengig av geografisk tilhørighet. Dette er ikke nytt, men hvor man velger å fly vil endres med SAR Queen i forhold til de eldre Sea King-helikoptrene. For oss på Sola betyr det at vi flyr noen flere pasienter enn tidligere til Haukeland universitetssykehus i Bergen, fordi Stavanger universitetssjukehus ikke har landingsplass for SAR Queen. Dette vil igjen endres når nytt sykehus og ny landingsplass ved sykehuset er klar om noen år i Stavanger. Det er imidlertid viktig å huske på at det også foregår behandling om bord i helikopteret. Som alle andre luftambulanser i Norge er SAR Queen bemannet med anestesilege. Kabinen er godt tilrettelagt for pasientbehandling, og selv om vi ikke kan gjøre alt er vi godt trent i å håndtere kritisk syke pasienter frem til definitiv behandling. De nye helikoptrene har bedre lysforhold, bedre plass og mindre støy og vibrasjoner sammenlignet med Sea King. Når det gjelder landing på skadested så er det, på samme måte som med Sea King, ikke alltid mulig å lande. Dette løses ved at redningmann og lege ved alle oppdrag hvor det er ukjente landingsforhold, tar på seg klatresele og gjør nødvendig utstyr klart til utheising. Ved ankomst på skadested heises lege, redningsmann og utstyr ned rett i nærheten av pasienten. Hele crewet er drillet på denne operasjonen, og fra vi ankommer stedet til lege og redningsmann er på bakken med alt nødvendig utstyr tar det under fire minutter. Pilotene flyr inn mot stedet med vinden mot nesen på helikopteret, da vil den kraftige vinden som helikopteret genererer (downwash) ligge bak helikopteret og ikke påvirke skadestedet. Det vil være en del støy mens dette pågår. Slik støy har man også når Sea King og Luft­ambulansen lander. Når personell og utstyr er levert på bakken kan SAR Queen lande på et egnet sted eller holde seg i lufta på avstand, for så å komme tilbake for å heise pasient, lege, redningsmann og utstyr opp igjen ved behov.

SAR Queen har flere egenskaper som er viktige for pasientene. Blant annet flyr SAR Queen raskere enn Sea King. Der vi før brukte 50 minutter fra Sola til Haukeland (Bergen) bruker vi nå 37 minutter. Responstiden er tilsvar­- ende som for Sea King, i gjennomsnitt ca. 11 minutter (fra alarm til take-off). I 2020 var beredskapsgraden for redningshelikopteret på Sola 99,7%. Dette er høyest i landet. I tillegg kan SAR Queen fly i værforhold hvor det dannes is på helikopteret. Dette øker mulighet­- ene våre til å gjennomføre oppdrag i vinterhalvåret. Ved søksoppdrag er det svært gode søkelys på SAR Queen, dette er verdifullt når det er mørkt ute. Helikopteret kan også settes opp til å fungere som en egen basestasjon: Dersom en savnet person ikke har telefondekning kan vi likevel oppnå kontakt med vedkommende via telefon dersom denne er skrudd på og har strøm. Vi erfarer nytten av ny teknologi, og har allerede avverget en større leteaksjon ved å bruke helikopteret som mobil basestasjon. De savnede svarte på SMS at de var forsinket og i god behold, og mange timers leteaksjon og bruk av store ressurser ble avverget. Dersom en person har behov for hjelp og vi får kontakt, kan vi dirigere letemannskaper direkte til posisjonen hvor vedkommende befinner seg, om vi ikke kan lande selv.

Vi opparbeider oss kontinuerlig erfaring med bruken av SAR Queen og ser lyst på fremtiden for redningshelikoptertjenesten, også når det ­gjelder luftambulanseoppdrag.