Vil favne alle leger

Intervju med Siri Skumlien, ny generalsekretær i Dnlf

Intervjuet av Arild Egge, red

Den nye generalsekretæren er ikke redd for å forsøke noe nytt – her første gang i kajakk.

Du blir nå Legeforeningens øverste organisatoriske leder – hva fikk deg til å ville ha denne jobben?

Legeforeningen samler legene, og med det også den medisinske kompetansen. Det gir en mulighet til løfte faget og fagfolkene, og til å påvirke befolkning­ens helse på mange måter. For at Legeforeningen skal kunne bruke denne muligheten godt, er vi helt avhengige av et sekretariat som kan utdype problemstillinger og sette dem inn i en større sammenheng. Som fagforening skal vi favne alle leger uansett stilling og arbeidshverdag. Legeforeningens sekretariat har svært solid kompetanse på alle disse områdene. Jeg synes det er en utrolig spennende oppgave å kunne lede sekretariatets arbeid framover.

Du kommer nå fra en stilling med fagansvar – denne jobben er langt mer «byråkratisk» – du forlater klinikken for denne toppjobben?

Jeg mener det er viktig at leger også tar på seg lederoppgaver. God helse skapes ikke bare i møte mellom kliniker og pasient, men også ved at vi skaper strukturer som gjør den kliniske ­jobben mulig. Det er bare fint hvis jeg kommer til å savne klinisk arbeid; da glemmer jeg ikke hvem jeg jobber for.

Generalsekretærer sitter ofte lenge – tenker du å bli i stillingen (om det står til forventningene) henimot pensjon?

Geir Riise har gjort en utrolig god jobb som generalsekretær og har lagt lista høyt for den som følger etter. Jeg går inn i jobben med et ønske om å gjøre mitt beste, og fortsetter så lenge foreningen og jeg mener at min ledelse av sekretariatet er liv laga. Jeg håper det blir lenge.

Generalsekretæren leder organisasjonsapparatet – skal ikke være «politisk». Vil det bli «et savn» å ikke skulle arbeide direkte med «kampsaker» – altså Legeforeningens plass i samfunnet og helsepolitikken, i arbeidet med medlemmenes interesser.

Legeforeningens medlemmer og ledelse setter politisk retning og velger hvilke saker foreningen skal prioritere. Sekretariatets oppgave er å bistå slik at vi oppnår så mye vi kan. Sekretariatet jobber dermed så avgjort med kamp­sakene også. Min rolle er å sørge for at vår del av jobben gjøres godt.

Du har mye ledererfaring – du har vært sykehusdirektør. Du kommer altså også fra arbeidsgiversiden – det er vel en fordel kanskje i din nye jobb i Legeforeningen?

Jeg opplever vel at jeg kommer fra begge sider. Jeg har opplevd forhandlings­situasjoner både som tillitsvalgt for Legeforeningen og med foreningen som motpart. Innsikt i hvordan vi har ulike perspektiver å ivareta er helt klart nyttig i jobben som generalsekretær. I mange sammenhenger finner ansatte og ledelse de aller beste løsningene når de jobber sammen; det er jo heldigvis ikke alltid vi er motparter, men sam­arbeidspartnere.

Tillitsledelse er kanskje det nye prinsipp. I foretakene etterlyses denne type ledelse framfor målstyring (NPM) som nå regjerer – refleksjoner omkring det? Er du tilhenger av denne nye filosofien, vil ditt nye «departement» styres deretter?

Jeg er først og fremst tilhenger av tillit og åpenhet. Tillit er helt grunnleggende for å få til gode arbeidsplasser og gode resultater. Den må fungere begge veier og må bygges og fornyes hele tiden uavhengig av ledelsesfilosofi.