Akershus universitetssykehus

Nye Ahus ble åpnet oktober 2008. Sykehuset var bygget med moderne utforming, hvor legene skulle få arbeidsplasser i åpne kontorlandskap. Antall plasser var nesten ­tilstrekkelig til å dekke behovet til overlegene, slik at alle skulle få en egen plass. Disse ­kontorlandskapene lå i nær tilknytning til de kliniske arealene.

Av Ståle Clementsen, FTV og styremedlem Of

Foto: Ståle Clementsen

Lis-legene hadde en ikke fullgod dekning, og flere måtte dele ­arbeidsplass. Det lå ikke inne i plan­leggingen en økning av antall leger. Stillerom tilknyttet de åpne kontorland­- skapene skulle brukes ved behov for konfidensialitet. Det manglet allerede i oktober 2008 hvilerom for alle vaktlag, spesielt til de med hjemmevakt.

Situasjonen slik den er i dag var veldig forutsigbar selv ved åpningen. Antallet leger har nesten doblet seg siden da, uten at antall vaktrom eller arbeidsplasser er øket. Overlegene har i stor grad blitt fordrevet fra de klinikk­-nære arbeidsplassene og stillerommene er i stor grad besatt.

Nå deler Lis-leger arbeidsplasser, nye overleger har i varierende grad tilgjeng­elig egen arbeidsplass i åpne landskap. Vaktrom er for få. I akuttmottaket på Ahus har man gått til innkjøp av en egen sofa på skrivestuen. Den avlaster bena til slitne leger som venter på PC. På den positive siden er Ahus et flott arkitektonisk bygg, med en fin glass­gate. Operasjonssaler og sengerom er store, lyse og flotte. •