Foto: Emma Wange

«Nordiske overlegeforeninger med felles opprop for hensiktsmessige sykehusbygg»

Det nordiske møtepunktet

Gleden var stor da «Nordöl» – det årlige møte mellom styrene i de nordiske overlegeforeningene i Sverige, Danmark, Finland og Norge, ble for første gang på 3 år avholdt fysisk. I år var det Sverige som var vertsnasjon og møtested var lagt til Säröhus, et idyllisk sted på kysten ikke langt fra Göteborg. Fra Overlegeforeningens styre deltok Mathis Heibert, Solveig Nergård og sekretariatsleder Edith Stenberg.

Av Solveig Nergård og Mathias Heibert, styremedlemmer Of

NASJONALE RAPPORTER

Tradisjonelt begynner møte med å fortelle hverandre hva som har skjedd i løpet av det siste året i de Nordiske land innen helse(politikk). Alle land presenterte sine nasjonale ­rapporter.

Først ut til å rapportere var Finland, ved Kristiina Golan; som fortalte om den kommende sosial- og helsereformen som skal tre i kraft fra 1. januar 2023. En av reformens endringer ­gjelder strukturendring av psykiatri- helsetilbudet i Finland. Det er et stort gap mellom etterspørsel av psykiatriske helsetjenestester og tilbudet som er tilgjengelig. Strukturendringen av psykiatritilbudet er tenkt flyttet fra spesialisthelsetjenesten til «sosial­styrelsen». Videre skal de 5 helse­regionene gjøres om til 16 mindre ­områder som skal få økonomiske ­overføringer fra staten basert på bl.a. demografiske forhold. Inndeling i ­såpass mange områder oppleves som problematisk.

Danmark, representert ved Klaus Peder Klausen i Overlægeforeningen opplyste at det i 2021 ble avtalt en ny kollektiv avtale mellom overlegene i sykehus og arbeidsgiver som har blitt implementert og gjelder for 3 år, til 2024. Overlægeforeningen har inngått en 3 års avtale for generell lønnsøkning for overlegene, det er kommet en ny jobbstruktur med nye stillinger og stillingstitler for overleger i sykehus og at de har avtalt en valgbar pensjonsordning. En ny avtale for etterutdanning medfører både større rettighter og plikter for overlegene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på arbeidstid knyttet opp mot både dagtid og vakttid og hvordan dette arbeidet skal betales.

For «Sjukhusläkarna» i Sverige var det leder Elin Karlsson som rapporterte. Circa 700.000 personer har tegnet privat «sjukvårdsförsikring», hvor unge og eldre er underrepresentert. Gruppen som har privat helseforsikring har generelt lengre utdanning og høyere inntekt enn befolkningen for øvrig og de fleste i denne gruppen jobber innen finans, jus og økonomi. Personer med privat helseforsikring mottar behandling raskere enn andre grupper i samfunnet, uten at det er forskjell i medisinske behov. Det medfører ikke bare en større to-deling i samfunnet men utgjør og en pasientsikkerhetsrisiko når pasienter med større medisinske behov må vente lengre på behandling. Et steg for å sørge for at behandling gis etter medisinske behov kan være en avtale mellom en region og en privat helsetilbyder hvor det skal bestemmes at ikke andre private behandlings­oppdrag skal virke negativt innpå ­oppdrag fra helseregionen. Mathis Heibert rapporterte fra Norsk overlegeforening: Overlege­foreningens tidligere leder; Anne-­Karin Rime er blitt valgt til president i Den Norske Legeforening og Overlegeforeningen har fått ny leder i Geir Arne Sunde. Norsk Overlegeforening fylte 60 år i 2021, og ble feiret i tilslutning til landsrådet i august 2021, med et jubileumsseminar. Covid-19 tok mye av fokuset til Of-styret sitt arbeid, også i 2021. Satsingsområder for Of er videre- og etterutdannings for spesialister, sykehusbygg, styrke tillitsvalgtarbeid og innovasjon.

FELLES NORDISK OPPROP

Både Danmark og Norge hadde spilt inn tema om viktigheten av å ha lege­ledere på alle ledernivå i sykehus. I Danmark er det gjennom den kollektive avtalen innført nye stillinger og stillings­- titler for legeledere i sykehus. Dette ble innført fordi arbeidsmengden for den enkelte Chief-consultants var svært stor. Innføring av stillingstittel new leading consultants er meningen skal gjøre arbeidsmengde noe mindre ved at de får ansvar får hvert sitt felt som f.eks. utdanning, forskning og klinikk.

Overlegeforeningen spilte inn problemkompleks «underdimensjonerte sykehusbygg». Representantene ble enige om å utarbeide et felles nordisk «statement» eller opprop angående sykehusbygg og legeledere i sykehus. De nordiske landende som deltok har felles utfordringer selv om finansieringsordningen for sykehusbygg er noe ulik i de forskjellige land. – Statement om sykehusbygg er hovedsakelig ferdig og skal publiseres i løpet av kort tid. «Nordöl» har også begynt arbeidet med et annet statement om «legeledere / medical-­leadership» in hospitals som skal ferdigstilles når vi møtes igjen i 2023.

Etter møtes slutt på lørdag ble det arrangert en rib-tur til Vinga; øya lengst vest på Göteborgkysten. Turen gikk både innaskjærs og på åpent hav og det var behov for samhold og stå-på-vilje fra alle deltakere! Vi fikk høre historien til øya hvor Sveriges kjære visesanger, forfatter, komponist og maler Evert Taube, vokste opp. Neste år er det Norge som er vertskap for «Nordöl»-møte og vi gleder oss stort å fortsette med felles ­nordisk fagforeningsarbeid. •

Statement from NordÖl (Council of Nordic Consultants) regarding planning of new hospitals

Gathering at the annual meeting and on behalf of the hospital doctors from Sweden, Norway, Denmark and Finland, NordÖl would like to give a joint statement regarding the planning of new hospitals.

 

The core task of a modern hospital is to provide high quality specialized healthcare with doctors and other professionals working closely together. That gives unique possibilities but also demands special leadership, scientific and economic plans.

Many of the hospitals in the Nordic countries are old and the room facilities are not providing good working conditions for doctors and impair good patient flow. Often new hospitals are underfunded and many projects are put on hold.

Healthcare also has a responsibility for health and disease prevention measures, which is why its buildings should have environments that promote health, a good working environment and promote sustainability with climate-smart solutions.

NordÖl states that existing and future hospital projects are often impaired by insufficient financing and often the size of new hospital (units) is minimized during the planning process in order to fit the financing plan. That leads to the fact that new hospitals often are too small and dysfunctional in area and number of beds and lack important rooms such as offices for healthcare workers (doctors).

NordÖl proposes that

  • Future hospitals are built with sufficient space. Doctors are mandatory and irreplaceable for patient care and they need to be provided with good working conditions. Physicians must have access to dedicated, undisturbed workplaces for safety and integrity. This is extra important for the doctors who work ­f­lexibly between different wards. Sufficient workspaces are necessary both for treatment, education, training and research. There must also be access to suitable on-call rooms and on-duty sleeping-rooms.
  • Design of the hospital building should support the best workflow. The planning process and decision making must focus on functionality and building design should promote health. Optimal environment for communication and physician-patient interaction must have highest priority.
  • Doctors’ and other healthcare professional unions are early and closely ­involved in the planning and building process of new hospitals and the ­representatives have to be provided with sufficient time and resources to be able to follow these processes.
  • Future hospitals must be built with a sufficient number of beds. That includes normal ward and ICU beds.
  • Future hospitals must have flexible solutions for multiple occupancy hospital rooms for increased need in case of as disasters, war, pandemics, etc.
  • Future hospitals are built with a patient hotel served by medical staff in order to avoid long travel early and provide post-procedure follow-up where necessary.
  • Future hospitals have to be built close to existing infrastructure in order to avoid unneccesary travel for patients and employees.
  • Hospital planning must have a long-term focus on future healthcare needs. Planning should promote flexible solutions when building so that both todays and future needs are met. As hospitals are a considerable producer of waste there should be a special focus on sustainability. •