En samlet legeforening

Ett fantastisk flott landsstyremøte i Legeforeningen er nettopp avsluttet, og Stavanger var en strålende ramme for det første fysiske landsstyremøtet på tre år grunnet pandemien. Rekordstor påmelding, og ett prikkfritt arrangement av Rogaland legeforening. Takk, Stavanger, det var godt å møtes igjen.

Av Geir Arne Sunde,
Overlegeforeningens leder

President Anne-Karin Rime åpnet landsstyremøtet, og ga både regjeringen og Stortinget klar beskjed i sin tale: Måten vi tar vare på den offentlige helsetjen­esten forteller mye om hva slags samfunn vi ønsker å være. Historien har tydelig vist at dette ikke kommer av seg selv. Vi må satse på helsetjenesten hele veien, investere i den og prioritere den høyt. Helsetjenesten vil møte store utfordringer fremover, men med vår kunnskap og vårt engasjement skal vi løse dette – sammen. Og det er under disse dagene (Landsstyremøtet) vi styrker forening­ens fellesskap og lagfølelse, sa Rime.

Jeg synes landsstyremøtene våre gjør det veldig tydelig på en fin måte at Legeforen­ingen er EN samlet forening – for alle leger, hele livet. I år var det også rekordmange som var tilstede på sitt første fysiske landsstyremøte. Da var det veldig kjekt å se alle delegatene fra fagaksen, fra yrkesforeningene, fra lokalforeningene, fra studentene, fra spesialforeningene, fra regionutvalgene, fra fag­styret og sentralstyret – mingle, kose seg, og drøse sammen. I felleskap ta ansvar for å utvikle vår politikk fremover, gjennom gode diskusjoner med hverandre, og med inviterte gjester og politikere. Vi har alle ett felles ansvar for å bevare denne foreningen sterk og samlet.

En annen stor ting som skjer i disse dager er forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår for legene i de fleste tariffområdene. Et stort gjennombrudd for Legeforeningen i år var enigheten med KS om særavtalen som regulerer legevakt og samfunnsmedisinsk beredskap. Her ble partene enige om at legevakt ikke kan komme på toppen av en allerede full fastlegehverdag. Også forhandlingene for sykehuslegene er i gang i Spekter sitt tariffområde, mens Virke kommer til ­høsten. Etter 17 timers ­sammenhengende forhandlinger natt til Kristi Himmel­fart, så ble Legeforeningen og Spekter enige om den landsomfattende overenskomstdelen A2 for sykehusleger.

Et av de viktigste kravene våre var å få klargjort reglene om kompetanselønnsstigen for leger i spesialisering, som ble avtalt i 2020. Legeforeningen fikk også gjennomslag for kravet om to timers utvidelse av hviletid (til 10 timer) mellom to aktive arbeidsperioder og bedre betaling for utrykning på vakt på vakansvakter. Partene skal sammen se på retningslinjer for forsvarlighets- og risikovurderinger av legers arbeidsplaner, også rundt avtaler om unntak fra vernebestemmelsene.
I ­skrivende stund pågår lokale forhandlinger på sykehusene for overlegenes lønns- og arbeidsvilkår. Til sist, og superhyggelig – Tron Simen Doksrød mottok Legeforeningens lederpris 2022 under landsstyremøtet. En sterk vinner blant 48 nominerte til årets Leder­pris. Han er avdelingsleder for Avdeling for anestesio­logi og smertebehandling i Akutt- og beredskapsklinikken ved Sykehuset Telemark, og Overlegeforeningen gratulerer igjen så mye.

Ha en strålende forsommer 🙂