Helseministeren har besluttet statlig reguleringsplan for å bygge det store og nye Rikshospitalet på Gaustad i Oslo. Dermed er, kanskje, en meget ­langvarig prosess ved veis ende.

Helseminister Brustad besluttet å slå sammen Helse Sør og Helse Øst 31. januar 2007.

Dette skulle bli bedre for pasientene, og det ­skulle gi bedre økonomi. Hun varslet strengere styring, ja direktørene skulle faktisk inn på hennes kontor hver måned og stå skolerett for henne.

Aker sykehus, det eneste som gikk overskudd, ble nedlagt, og det aller meste av aktiviteten ble overflyttet AHUS, som ikke hadde plass.

Radiumhospitalet skulle legges ned, men ble vel egentlig reddet av en ulydig direktør Danielsen som bygget sykehotell uten å spørre, og av private initiativ som etablerte Oslo Cancer Cluster og tilbød seg å bygge nytt klinikkbygg for private midler. Nå er det Ullevåls tur til å bli nedlagt, og av frykt for kommunal omkamp ble altså statlig regulerings­- plan løsningen, som det ble det når Rikshospitalet ble flyttet fra Pilestredet i Oslo sentrum til restene av det gamle gårdsbruket knyttet til Gaustad sykehus.

Det er imidlertid mange varsellamper som ­blinker. Alle de foretakstillitsvalgte har i flere ­omganger, varslet om manglende reell involvering i planleggingsprosessen av det nye sykehuset. Her har direktør Bjørnbeth, vinner av Legeforeningens lederpris i 2013, direktør Rootwelt i Helse Sør-Øst, og ikke minst helseministeren selv et meget stort ansvar for å skape en prosess hvor Helse Sør-Øst egen omstillingsveileder blir respektert. Gi tiden, tilliten og makten tilbake til fagfolkene, lover regjeringen i Hurdalplattformen. Nå er det på tide å vise at dere mener alvor.

Vi følger det med haukeblikk!