Rapport fra AEMH & Frauenkirchen, Burgenland, Østerrike

Møte i den Europeiske Overlegeforeningen

Av Solveig Nergård og Lindy Jarosch-von Schweder, styremedlemmer Of

Møte i den Europeiske Overlegeforeningen

I år var det Østerrike og Austrian Medical Chamber (ÖÄK) som var verts­- nasjon for det årlige FEMS (European Federation of Salaried Doctors) – AEMH (European Association of Senior ­Hospital Physicians) møte. Møte ble avholdt 12. – 14. mai og fra Norsk overlegeforening var det Lindy Jarosch-von Schweder og Solveig Nergård som deltok.

Forsikringsbasert helsevesen i Østerrike

Dr. Erich-Theo Merholz, presidenten i AEMH, innledet møte med å ønske alle velkommen til det 75. AEMH. Dr. Thomas Szekeres, president i Austrian Medical Chamber hadde en forelesning om helsevesenet i Østerrike og deres utfordringer. Det er 8.9 millioner innbyggere i Østerrike og helsevesenet er delt inn i 9 føderale provinser. Prinsipielt er det et forsikringsbasert helsevesen i Østerrike; det er påbudt helseforsikring, solidaritet gjennom felles skatt til staten og selv-administrerte forsikringsordninger; helse- ulykkes- og pensjonsforsikringer. Austrian ­Health Insurance Fund for ansatte dekker 7.2 millioner av innbyggernes helseforsikring. Det er totalt 264 sykehus i Østerrike hvor det er 39 akutt­sykehus med spesialistkompetanse og 114 akuttsykehus med generell kompetanse. Når det gjelder elektive sykehus er det delt inn i 84 rehabiliteringssykehus og 27 langtidspleie sykehus.

Legesituasjonen i Østerrike

Omlag 45% av fastlegene i Østerrike forventes å pensjoneres i løpet av de neste 10 årene. Gjennomsnittlig alder på en spesialist er 52 år. Hver 3. nyutdannede lege begynner ikke i jobb som lege i Østerrike. Kun 79% av de nyutdannede er registrert i Austrian ­Medical Chamber. Det er utfordring med en aldrende legestand i landet og at rekrutteringen går trått. Det er nødvendig å gjøre den medisinske profesjon mer attraktiv.

European Academy of Clinical Leadership

Vlad Tica, tidligere vice president i AEMH presenterte på vegne av Board of Academy, som over flere år har arbeidet frem en europeisk lederskapsutdannelse, utdannelsen som er et samarbeid mellom AEMH, FEMS og flere europeiske universiteter. Utdannelsen ble lansert 21. september 2021 og skal gi en europeisk sertifisering for leger i lederstillinger og leger i kommende lederstillinger. Deretter fulgte flere andre forelesninger hvor bl.a. en FEMS spørreundersøkelse til europeiske leger om jobbtilfredshet. På ettermiddagen var det et eget årsmøte for AEMH hvor styret hadde en gjennomgang av siste års aktiviteter og budsjett for nåværende- og neste år ble presentert og enstemmig vedtatt. Karin Båtelson, tidligere leder i Sjukhusläkerne og nå styremedlem i samme forening, har vært AEMH-vice president og ble nå kasserer i styret.

National Reports

Lørdag 14.5. var National Reports på agendaen. Selv om helsevesenet i deltagende land i Europa er organisert ulikt kommer det frem gjennom presentasjoner av de nasjonale rapportene at vi som sykehus-overleger deler mye av det samme utfordringsbilde med store arbeidsoppgaver som skal utføres med lite tilgjengelige ressurser. Eks­empler på utfordringer er en aldrende befolkning med for liten rekruttering av leger i årene som kommer. For legene som jobber i europeiske sykehus i dag er utbrenthet et tema. Det har og kommet mer frem som et tema i etterkant av Covid-19 pandemien.

Fellesskap i den Europeiske Overlegeforeningen

AEMH Vi ser på det som viktig at Norsk overlegeforening deltar på internasjonale møtearenaer hvor AEMH er et årlig møtepunkt. Vi ønsker å være med på å få en bedre struktur når det gjelder tiden som brukes til å presentere de nasjonale rapportene slik at vi og kan ha åpne og konstruktive diskusjoner og workshop om hvordan vi som overlegegruppe i Europa kan være med på å jobbe frem løsninger på felles utfordringer. •