Sykehuset Østfold

– et for lite sykehus med store mangler

Å tegne et dekkende bilde av sykehuset vårt med få ord lar seg ganske enkelt ikke gjøre. Til det er manglene for mange. Sykehuset Østfold er et utstillingsvindu for hvor galt det kan gå når luftige visjoner er styrende for planleggingen av sykehusbygg.

Av Britt Fritzman, FTV Sykehuset Østfold

Uprøvde ideer om nye arbeidsformer flankert av slagordene – fleksibelt og elastisk – har til de grader grunnstøtt i møte med virkeligheten. Trangboddheten møter en overalt og skiller ikke på pasient eller ansatt. I akuttmottaket, sengeposten, operasjonsstuene og poliklinikken. Det er for få rom, for få arbeidsstasjoner, for få møterom og fraværende pauserom. Vi jobber og står i vedvarende kø. For å få skrevet et notat i mottaket eller på posten. For å slippe til en operasjonsstue. For å kunne passere den andre psykotiske pasienten flankert av pleiere i en altfor trang gang…

Vi trengte et lite akuttmottak med få rom, begrunnet med en ide om lynrask avklaring. Men hvor skal de sendes når sengepostene alt er fulle? Akuttmottaket er tidvis kaotisk; pasienter og pårørende kler vegger og gulv i mangel på steder å oppholde seg. Pasientene innkvarteres to og to på enkeltrom. Vi trengte ikke arbeidsstasjoner på postene. For legedokumentasjonen skulle skje på Ipad inne hos pasientene.

Vi trengte ikke et vaktrom for uformelle samtaler eller en kaffekopp. Vi skulle ikke engang drikke kaffe. Men vi gjør det likevel. Vi trengte ikke store garderobene, og skapene kunne like gjerne deles i to. Vi trengte heller ikke lagerareal; alle forsyninger skulle jo komme fra lager utenfor sykehuset. Gulv langs korridorveggene fungerer nå som lager for alskens varer og utstyr som vi jo må ha.

For å kontrollere om ikke soverommet til vakthavende kunne brukes som arbeidsrom deler av døgnet ble det satt opp sensorer! Vi har ikke garderobeskap til nyansatte. Heller ikke egen kontorpult til alle overlegene.

Resultatet har blitt som varslet, et bygg som har uønskede mangler for pasienter og ansatte. Og vi bygger om hele tiden. •