FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Tron Simen Doksrød mottok Legeforeningens lederpris

Doksrød fremheves som en tydelig leder med klare visjoner for både avdelingen og sykehuset, og samtidig en aktiv kliniker med nærhet til pasientrettet virksomhet.

Av Vilde Baugstø, Legeforeningen

– Tusen takk, det er en stor ære for meg å få denne prisen, og det er viktig for det miljøet jeg representerer, sa Tron Simen Doksrød fra scenen da han mottok Legeforeningens lederpris under landsstyremøtet. Doksrød har siden 2012 vært avdel­ingsleder for Avdeling for anestesiologi og smertebehandling i Akutt- og bered­skapsklinikken ved Sykehuset Telemark. Avdelingen har for tiden 23 anestesileger og en enhet for smertebehandling.

Omsorgsfull og analytisk

Lederprisen deles ut til en lege som er, eller nylig har vært leder og er medlem av Legeforeningen. Vedkommende skal over tid ha vist god vilje og evne til dialog med ansatte, utvist god ledelse mot tydelige mål for virksomheten, utvist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten, bidratt til at ansatte er motiverte, tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten, samt bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller kritikkverdige forhold. Doksrød beskrives i nominasjonen som en tydelig leder med klare visjoner for både avdelingen og sykehuset, og samtidig en aktiv kliniker med nærhet til pasientrettet virksomhet. Han har alltid en åpen dør for ansatte og andre samarbeidspartnere, er løsningsorientert og har en analytisk måte å tilnærme seg utfordringer på. Han er svært omsorgsfull overfor sine ansatte, men også tydelig når det gjelder muligheter, krav og forventinger.

Berømmet forgjengerne

I nominasjonen av Doksrød heter det også at han gjennom dialog og samhandling med andre avdelinger og klinikker vist evne til å få til både godt samarbeid og gode resultater for egen avdeling og virksomheten som helhet. Avdelingen for anestesiologi har i ­mange år hatt et svært godt arbeids­miljø og et lavt sykefravær. – Jeg har vært en del av et fagmiljø i Telemark i 20 år nå. Tilbake på 2000-tallet var anestesimiljøet ved sykehuset i Telemark en litt brokete gruppe, med høyt vikarforbruk. Det måtte tas grep. Jeg vil berømme mine flinke forgjengere som startet denne prosessen, sa Doksrød.

Han understreket også et viktig poeng: – Det er å integrere ledelse og klinikk. I dag er det en tendens at man skal være enten 100 prosent leder eller 100 prosent lege. Men hvis du som leder holder litt igjen av fotfestet i klinikken, får du mye gratis. •