Spekters oppsigelse av overenskomsten

Den 14. august sa Spekter opp overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne. Dette fikk pressen (Dagens Næringsliv) vite før Legeforen­ingen. Et ledd i overenskomsten er den sentrale ­legeavtale mellom Spekter og Den norske legeforening (A2). Oppsigelsen i seg selv er ikke ­dramatisk, men måten den ble formidlet på, er ugrei.

Av Jon Helle
Leder Norsk Overlegeforening

Spekters begrunnelse for oppsigelsen er at «Spekter ser be­hovet for en grundig gjennomgang av overenskomstens del A2 sammen med Legeforeningen med sikte på endringer ved overenskomst­revisjonen 2014». Et tilleggsmoment er helse­ministerens pålegg om kveldsåpne ­poliklinikker.

Legeforeningen er hele året tilgjengelig for kontakt på ulike nivåer mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi er alltid villige til konstruktiv dialog med Spekter, og det er ofte samtaler. Det er ikke nødvendig å si opp en avtale med stort oppslag i media for å få oss i tale.

Det beste grunnlag for gode forhandlingsløsninger er gjen­sidig tillit mellom partene, særlig når man skal inn i utfordr­ende tema. Tillit ­bygges over tid, ved direkte og god kontakt, ikke ved det som oppleves som forstyrrende på løsningsrettet dialog, for eksempel overrumpl­ende utspill i en riksdekkende avis.

Kveldsåpne poliklinikker er gjennomført innenfor nåvær­ende avtaler på en god måte ved mange sykehus. Gjeldende legeavtale gir altså allerede nå rom for å avtale utvidet åpnings- tid lokalt. På steder det ikke er avtalt kveldspoliklinikk, er det ikke legenes velvilje det står på. Legene er fleksible ­allerede.

Hva er så de praktiske konsekvensene for oss? Oppsigelsen gjelder alle de sentrale og lokale deler av overenskomsten (A, A1, A2 og B), inklusive vår aksept for å arbeide utover arbeidsmiljølovens grenser. Men inntil 30.04.14 gjelder ­avtalene våre, og frem til da er det altså «business as usual».

Legeforeningen er en profesjonell forhandlingsaktør. Vi forholder oss også til de valg Spekter tar. Vårt mål er at partene sammen kan utvikle sykehusene til gode kompetanse- virksom­heter med et godt tilbud til befolkningen. Det forutsetter investeringer, ikke bare i utstyr og bygninger, men også i de som arbeider i sykehus. I dialogen med Spekter er vi godt forberedt.