Sykehusorganisering i Norge

Hvilke lokalsykehus bør/kan bevares og hvilke nedlegges

Nedleggelse av lokalsykehus er etter hvert et velkjent fenomen i vårt langstrakte land. Temaet har også blitt aktuelt i Telemark med vedtak om ­nedleggelse av akuttfunksjonene på Rjukan og i Kragerø. OVERLEGEN har invitert motstandere og tilhengere av sentralisering til å presentere sine synspunkter.

Av styremedlem Arne Runde

Argumenteringen Norge har stor spennvidde fra behov for lokal­sykehus på nærmest hver tue til store sentraliserte enheter. Argumenter i debatten om nedlegg­else av lokalsykehus har i media vært fra at da ender det med at alle bør bo langs Bygdø Alle’ med et gigantstort sykehus i Oslo eller at dersom det er livsviktig med sykehus på Rjukan grunnet stor avstand til større sykehus er det kanskje andre kommuner som også burde få sitt eget sykehus. Hva er en rimelig og funksjonsdyktig størrelse på et lokalsykehus og hvor stort bør befolkningsgrunnlaget være? Hva er akseptabel reiseavstand til syke- hus? Gjelder andre retningslinjer i sør enn i nord? Vegkvalitet og værforhold er ikke uvesentlig. Hvor stort bør sykehuset være for å kunne opprettholde et god faglig miljø? Faglige og økonomiske faktorer spiller inn. Konsekvenser for lokalsamfunnet ved nedleggelser kan være store. Hvor stor er gevinsten ved sammenslåing og når blir sykehuset så stort at det ikke er rasjonelt men heller dysfunksjonelt og uøkonomisk? Overlegen har invitert forkjempere og motstandere til nedleggelse til å presentere sine synspunkter; Bess Margrethe Frøyshov og Frank Hvaal ved Sykehuset Telemark argumenterer for sine synspunkter for sentralisering og Oddvar Øygarden, Petter Berg og Mads Gilbert presenterer argumenter mot i en revidert ­kronikk.•

Kragerø sykehus
Rjukan sykehus