Haukugla:

2-DELT HELSEVESEN

Selvfølgelig har vi et 2-delt helsevesen. Det har vi alltid hatt. Den ene delen er den vi trenger selv, eller jobber i selv, den andre delen er «resten av helsevesenet».

Helsevesenet er 2- delt mellom fagfolk og pasienter. Før var denne delingen markant, men helseminister Høie sier han har gitt pasientene mere makt, så det er kanskje en mindre tydelig deling her nå?

Vi er 2-delt mellom et offentlig finansiert helsevesen og et privat helsevesen finansiert av forsikringsordninger eller den enkeltes lommebok.

Helsevesenet er 2-delt mellom spesialisthelsetjenesten (som igjen er 2-delt mellom sykehusene og de privatpraktiserende spesialistene) og primærhelsetjenesten. Disse 2 delene har nesten lik tilgang på milliarder, men svært skjevdelt når det gjelder offentlig fokus på økonomi. I dette kritiske fokuset stikker nok sykehusene av med brorparten av oppmerksomheten.

Primærhelsetjenesten er 2-delt i kommunal omsorg mm og fastlegene. ­Sykehusene er 2-delt i somatikk og psykiatri. Vi er også 2-delt i å være over­leger og Lis-er. Utdanningskandidatene er 2-delt i å være Lis 1 og resten. Snart er de mange-delt i Lis 1 og 2 og 3 og legespesialist. Overlegene er delt i mange spesialiteter, mens pasientene har kun 1 kropp, men kanskje mange plager og sykdommer, som skal håndteres både i sykehus og kommune, i somatikk og psykiatri, av leger og sykepleiere.

Vi er dessverre 2-delt i fagfolk og ledelse, dersom vi har en stedlig ledelse da. Vi er nok langt på vei 2-delt i de av oss som jobber i systemet og de som styrer oss etter NPM ideologi og tro på at det er bare å organisere bedre.

Men alt i alt så har vi et meget godt og tilnærmet gratis helsevesen, med lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet (i det store og hele) for alle, men kanskje ikke for de som ønsker de aller nyeste og dyreste kreft­medisinene. De kjemper en legitim kamp for å bedre sine livsutsikter, og ære være dem for det, men resten er kanskje ikke så dårlig, eller?