GEIR ARNE SUNDE

Jeg er anestesilege, har tidligere arbeidet på Sørlandet Sykehus (Arendal), og de siste 14 årene på Haukeland Universitetssykehus. Erfaring fra studentpolitikk (Fakultetsrådet), fra Ylf som avdelings-TV og hovedtillitsvalgt (Arendal), fra Of som klinikktillitsvalgt og foretakstillitsvalgt (Haukeland), fra styret i Helse-Bergen, fra Landsrådet og fra Landsstyret.

Jeg er ydmyk i forhold til oppgaven, og min motivasjon er å jobbe for at vi får en positiv utvikling av tariffavtalene og samarbeidsklimaet mellom arbeidsgiver og Legeforeningen.

De viktigste oppgavene vi skal jobbe med neste periode er bestemt av Landsrådet vårt i prinsipp- og arbeidsprogrammet. Utover dette er områdene kommunikasjon og ledelse viktige. Selv om dette ikke er situasjonen på alle sykehus, så snakker ledelsen og Legeforeningen godt sammen på mange sykehus. Dette samarbeidet må vi bevare og utvikle, og jeg tror at en god og regelmessig dialog mellom Legeforeningen og avdeling/ sykehus-ledelse kan gi gode resultat på sikt. Det handler om å bygge gode relasjoner i fredstid som vi kan bruke i krigstid. Jeg tror også det er viktig å arbeide for et godt skolert korps av tillitsvalgte, og få tillitsvalgte som er motiverte for å stå i arbeidet for medlemmene over tid. Her tror jeg vi kan lære av de andre store forbundene, som kanskje er bedre til å rekruttere og beholde flinke tillitsvalgte over tid. Den ­profesjonelle part sitter jo alltid på motsatt side av bordet. Videre tror jeg det er viktig å gjøre lederstillinger mer attraktive for overleger. Dette er også viktig for legegruppen som ansatte. Samtidig bør vi tillitsvalgte utøve partssamarbeidet mot våre ledere på en klok måte. Vi vil at våre kolleger skal velge ledelse, men vi ønsker ikke at de skal velge bort Legeforeningen.

Jeg tror samarbeidet Ylf – Of kommer til å bli mer sentralt, da vi oftere og oftere utfordrer sykehusledelsen sammen på saker med felles mål. •

STÅLE CLEMENTSEN

Jeg var ferdig på medisinstudiet i 2004 og startet da i turnus på Akershus universitetssykehus, med påfølgende distriktsturnus i Selbu, Sør-Trøndelag. Jeg dro så tilbake til Ahus og jobbet en periode på skadelegevakten før jeg begynte som Lis-lege på ortopeden. Her har jeg vært stort sett sammenhengende siden. Imidlertid er det å jobbe på sykehus som står mitt hjerte nærmest, og ikke minst iblandet den evigvarende kampen for en bedre arbeidshverdag for våre kollegaer. Jeg startet tidlig å ha meninger om organiseringen på avdelingen, og ble raskt rekruttert som tillitsvalgt for Lis-legene. Dette var omtrent da Ahus flyttet inn i nytt sykehus, og man kan vel forsiktig si at de siste 10 årene på sykehuset har vært turbulente og gitt alle legene utfordrende hverdager. Etter noen år fikk jeg den glede å bli foretakstillitsvalgt for Ylf, og selv om jeg ikke hadde den jobben mer enn et par år hadde jeg den lenge nok til å se endel direktører komme og gå. Nå har jeg i over ett år vært FTV for overlegene, og håper det i frem­tiden vil bli noe mindre turbulens.

Det er med stor glede jeg tar på meg vervet i Overlegefore- n­ingens styre. Det er spennende å få et innblikk i hvordan situasjonen er rundt om i hele landet, samt å få være med å påvirke i en positiv retning utdanning, lønn og arbeidsforhold til overleger fremover.

Et område som er veldig viktig for meg er å få til et godt samarbeid mellom gode lokale ledere og deres overleger, slik at arbeidshverdagen blir bedre organisert.

Etter at fjorårets streik endte slik den gjorde er det naturlig at neste års forhandlinger blir spennende. Vil vi møte ­større forståelse for at kollektivt vern er viktig, eller må vi ta kampen videre? Vi får se. Ellers er det et stortingsvalg som vil påvirke hvordan helsevesenet skal utvikle seg, og vi i styret skal jobbe for at våre synspunkter tas med når avgjørelsen faller. •