Karin Båtelson invald i europeisk styrelse för läkare

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson ­valdes i juni in som andre vice ordförande i ­styr­elsen för den europeiska organisa­tionen för läkare och chefer i sjukhusvården, AEMH.

Tekst av Ebba Blume, gjengitt fra Sjukhusläkarna 12.6.2018

När Karin Båtelson vid ­tidigare tillfällen har blivit tillfrågad om att kandidera till styrelsen, har det inte passat, berättar hon.

– Men nu känns det rätt. Det ska blir roligt, säger Karin Båtelson till Sjukhusläkaren.

Att AEMH, som har medlemmar från 16 nationella sjukhusläkar- och överläkarföreningar, nu specifikt satsar på «clinical leadership», att läkare ska bli chefer i sjukhusvården, känns särskilt angeläget, tycker hon. – Man funderar på att införa någon form av ackreditering av kompetens som kan krävas, uppger Karin Båtelson.

I övrigt ligger AEMH:s fokus på liknande frågor som de som är aktuella för sjukhusläkare i Sverige; som exempelvis behovet av fortbildning och brist på vårdplatser.

– En sak som skiljer ut oss är hur primärvården fungerar. Det påverkar oss sjukhusläkare mycket, så där har vi en del att ta efter, uppger Karin Båtelson.

Organisationen AEMH (Association européenne des médecins des hôpitaux), som bildades 1963, samarbetar med andra europeiska läkarorganisationer.

Just nu jobbar man med en ny policy om läkares roll i vården, berättar Karin Båtelson, som anser det viktigt att samla läkar­organisationer för att kunna tala med en enad röst inför EU-­kommissionen.

Läkarorganisationer i Europa har även enats om ett ­gemensamt policydokument som gäller fortbildning, uppger Karin Båtelsson, som är den första kvinnan någonsin som valts in i AEMH:s styrelse.