Ny og forbedret ansvarsforsikring

Legeforeningen har for 2018 inngått en forbedret ansvarsforsikring. De nye vilkårene vil på en rekke områder komme medlemmene til gode.

Av Jan Eikeland
Advokatfullmektig, Jus og Arbeidsliv, Dnlf

Forsikringspremien holdes uendret på 400 kroner, og innkreves sammen med kontingentens første termin. For studenter koster forsik­ringen 55 kroner per år.

Ansvarsforsikringen tilbys fortsatt via Tryg forsikring. Alle medlemmer har anledning til å tegne ansvarsfor­sikring gjennom Legeforeningen.

Norsk pasientskadeerstatning ­dekker skader oppstått som følge av feil­behandling i helsetjenesten i Norge. Skaden må medføre et økonomisk tap.

Ansvarsforsikring for leger er et supplement til legers alminnelige ­ansvarsdekning i NPE.

I den nye ansvarsforsikringen er det rettslige erstatningsansvaret for økonomisk tap økt fra 5 til 10 millioner kroner, samtidig som kostnader til rettshjelp er økt fra 500.000 til 1 million kroner. Oppreisningsansvaret er økt fra 200.000 til 300.000 kroner.

Et nytt element i avtalen er at de såkalte rene formuestap er inkludert. Formuestap er tap som ikke skyldes skade på ting eller person. Dette innebærer at når en pasient kun lider et inntektstap, vil det nå være omfattet av ansvarsforsikringen, så lenge det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Den nye avtalen med Tryg forsikring omfatter også en såkalt hacker-forsikring (500.000 kroner), samt en forsikringssum for bærere av MRSA-­smittede som i en midlertidig periode ikke kan jobbe som lege. Forsikringssummen her er 50.000 kroner per måned (25.000 for studenter), og har en maksimal dekningsperiode på 6 måneder.

Avtalen innebærer videre at det er mulig for den enkelte lege å tegne ut­videde dekninger for rettshjelp og det rene formuesansvaret.

Den nye tilleggsdekningen innebærer at forsikringssum for kostnader til rettshjelp kan økes til 2 millioner kroner mot å betale en premie på ­kroner 3000.

Forsikringssummen for de rene ­formuestap kan økes til kroner 5 mil­lioner kroner ved å betale en premie på kr 3000, eller til 10 millioner mot å betale en premie på kroner 5000. Forsikringssummen i den kollektive ansvarsforsikringen er inkludert i ­dekningene i den utvidede forsikringen. Egenandelen utgjør kr 6 000. Ønsker du å tegne tilleggsforsikring melder du fra direkte til Tryg gjennom å sende en mail til legeforeningen@tryg.no

For utfyllende informasjon, se denne linken: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Medlem/Bank-og-forsikring/ansvarsforsikring/