Questback om Seniorpolitikk i norske sykehus:

Arbeidsoppgavene for eldre leger er for dårlig tilpasset den enkeltes alder

I forrige nummer av Overlegen presenterte vi «Skråblikk på seniorpolitikk» fra vårens Questbackunder­­søkelse. I dette nummeret presen­teres noen sentrale tall fra ­undersøkelsen.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Undersøkelsen ble sendt til 7583 personer i hele landet og svarprosenten var 37 %.

En av oppgavene var: «I lønnsforhandlinger må ulike ønsker settes opp mot hverandre og prioriteres. Velg ut de tre områdene som er viktigst å satse på i årets lønnsoppgjør.» Her svarte 88.0 % å «øke grunnlønnen», 47.0 «bedre seniortiltak» og på tredjeplass kom «bedre muligheter for kurs» (27.1 %). Dette viser hvor viktig bedre seniortiltak er for våre medlemmer.

På spørsmålet om retten til å gå ut av vakt ved 58/60 år blir benyttet, svarer 9.3 % «ofte», 36.8 % «av og til», 30.9 % «aldri/nesten aldri» og 23 % «vet ikke». Om hvorfor ordningen brukes lite svarer 67.9 % at legene ønsker av økonomiske grunner å stå i vakt til de går av.

Konklusjon:

Slik jeg tolker resultatene og tilbakemeldinger for øvrig, er det for dårlig tilrettelegging for hensiktsmessig bruk av tid, krefter og kompetanse for eldre arbeidstakere i norske sykehus. Lønnsmodellen med stor vekt på vakt er en del av dette bildet.