The 3rd joint aemh – Fems General Assembly Lisboa – 2018

Norsk overlegeforening stilte med 3 delegater til årets AEMH- møte i Lisboa, Portugal, 8. – 9. juni. Dette var tredje gang at AEMH og FEMS hadde fellesmøte, og dette ble beskrevet med gode ord.

Av Janne K. Bethuelsen
Styremedlem Of

FEMS- European Federation of Salaried Doctors, har som mål på europeisk nivå, å forsvare moral og materielle interesser til de leger som jobber under en administrasjon, slik at de har best mulige arbeidsforhold, en akseptabel lønn, kontinuerlig faglig utvikling samt en diagnostisk og terapeutisk uavhengighet, i et landskap hvor administrasjonens økonomiske hensyn noen ganger kommer i konflikt med prinsippene av et kvalitetshelsesystem og riktig medisin. AEMH, hvor Norsk overlegeforening og Sjukhusläkarna i Sverige er medlemmer, har mange av de samme målene, men de fokuserer på forståelse og erfaringsutveksling av og mellom de ulike europeiske ­helsesystemene. AEMH ønsker å legge til rette for diskusjoner mellom leger, pasienter og politikere, for å kunne nå det store målet om forebyggende helse og forbedring av pasient­sikkerheten. I tillegg til medlemmene i AEMH og FEMS var også represent­anter for CPME, CEOM, UEMO og UEMS tilstede, og totalt får man en følelse av konservatisme og høy­tidelighet i et 2018- Europa.

Etter en dag med presentasjoner av utvalgte og aktuelle helsesystemer og hendelser i året som har gått, kom det dager med møter hvor man diskuterte helseledelse og ikke minst gjennom­førte valg av president og visepresi­denter. Vi merket i tiden før valget, at det pågikk en sondering mellom delegasjonene, for å kartlegge egne lands muligheter for å sikre seg en plass rundt bordet. Det er kanskje ikke uten grunn at man ønsker dette, spesielt i konservative Europa, med tanke på at nå avgått president, Dr. Joao de Deus i 2017, vant kategorien «Associations» under World Edition Award- 100 most Influential People i Healthcare. Nyvalgt president, Erich Theo Merholz fra Tyskland, skal blant annet jobbe med vår gode svenske kollega og leder av Sjukhusläkarna, Karin Båtelson, som ble valgt som 2. visepresident. Det er flott at Skandinavia har fått en representant inn i AEMH-styret, og det vil, slik vi ser det, bidra til god balanse i det videre arbeidet for AEMH. Overlegeforen­ingen tok på seg oppgaven med å ­arrangere neste AEMH-møte i 2019. Det ser vi frem til.

Det at Legeforeningen engasjerer seg internasjonalt, selv eller gjennom underforeningene, er ikke uten betydning. Landsstyret har i år satt fokus på og anerkjent internasjonalt arbeid gjennom landsstyresaken, men vi har fremdeles en vei å gå, for å utnytte foreningens og medlemmers internasjonale arbeid til det fulle, for hjelpe, men ikke minst lære av andre, slik at vi kan oppnå en best mulig helsetjeneste for alle.