Høsten er i anmarsj i store deler av landet og vil, som våren ble, bli en annerledes høst. Koronaviruset skaper fortsatt utfordringer i samfunnet og ikke minst for helsetjenesten. Hittil i høst er det kommunene som har tatt den største støyten, men det er langt fra sikkert at smitten ikke blir utbredt slik at sykehusene utfordres på kapasitet.

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

Er vi så bedre forberedt på sykehusene til å ta imot mange smittepasienter nå enn vi var i vår? Det er ikke tvil om at mange, både ledere og overleger i ulike stillinger, har lagt ned enorm innsats i å lage beredskapsplaner for hvor slike pasienter skal tas imot og hvordan det skal organiseres på best mulig måte. Det er kjøpt inn mer overvåkningsutstyr og flere hundre nye respiratorer er på plass i sykehusene. Hva så med den kompetansen leger og sykepleiere må ha for å benytte seg av dette utstyret? Beredskapsplanene til sykehusene peker klart på at det er kvalifisert personell som er den mest kritiske mangelen om vi skulle havne i en situasjon hvor intensivkapasiteten må mangedobles. Det er likevel laget få konkrete planer om hvordan man skal øke både intensiv-kapasiteten og intensiv-kompetansen på sykehusene slik at vi er bedre rustet til fremtidige kriser.

Hovedforhandlingene for 2020 har startet. Frontfaget, som er normerende over tid, landet på 1.7% etter mekling i årets oppgjør. Overlegeforeningen forhandler lønn for sine medlemmer lokalt på sykehusene og det hviler derfor et stort ansvar på arbeidsgiverne for å sikre at legene får et godt oppgjør i årets forhandlinger, etter innsatsen som er gjort siste året. I tillegg til lønn er det tekstlige elementer som forhandles i de lokale avtalene, B-delene. De foretakstillitsvalgte er forhandlingsledere og er helt avhengige av innspill fra dere for å få best mulig resultat på hvert sykehus.

Mange av dere har nå svart på en spørreundersøkelse fra oss angående lønn og arbeidstid. Den vil danne grunnlag i videre arbeid for å se på vår lønnsutvikling og arbeidstidsutvikling. De av dere som ikke har fått denne på mail, står antagelig registrert i feil yrkesforening eller med feil mail­adresse. Gå inn på den nye innlogging på medlemssidene til legeforeningen.no og oppdater dine kontaktdata og ­personopplysninger – det er viktig for deg og for oss.

Dette nummeret handler mye om forskning og innovasjon. Erfaring viser at det må foreligge gode studier for å endre behandlingspraksis i sykehusene, men pandemien har vist oss at forskning og endringer kan skje raskt. Likevel, så er det viktig å minne om viktigheten av gode fagfellevurderinger og validering av forskningsresultatene, for å sikre kvalitet i forskning og god pasient­sikkerhet.

Vilkårene for å forske har ikke blitt bedre og lønnsmessig henger forskerne etter klinikerne. Pandemien viser oss hvor viktig det er med robuste forskningsmiljøer og ikke minst hvor viktig det er å ha forskerkompetanse ute i de kliniske miljøene. Gode kliniske studier er en mangelvare og dette er et oppdrag fra Helseministeren som sykehusene ikke har klart å svare ut. Vi trenger at flere overleger deltar i forskning og vil jobbe for at vil­kårene for klinisk forskning blir bedre.

Vær utålmodig menneske!
Vi er bestandig på vei,
bestandig et stykke lenger,
alltid på vei mot menneskehetens seir eller nederlag.
Det haster, det haster i dag!
Vær utålmodig, menneske!
Sett dine egne spor!
Det gjelder vårt evige, korte liv.
Det gjelder vår jord.
Inger Hagerup