Ansatte i Helse Midt-Norge tar med hele arbeidsflaten hjem

Det finnes flere måter ansatte kan få tilgang til Helse Midt-Norges IKT-løsninger på når de ikke er fysisk på jobb. De kan ta med bærbar jobb PC hjem, de kan lese epost på mobil eller nettbrett og de kan delta i video-møter på sin private PC.

Av Ståle Gullbrekken
IT-Leder/Head of IT, Utvikling, Direktørens Stab

Men den løsningen som flest har benyttet seg av, nå hvor hjemmekontor er blitt høyaktuelt på grunn av Covid-19, er løsningen som kalles ­Ekstern Sprint.

Dette er en løsning som gir ansatte adgang til sin egen personlige virtuelle jobb pc dvs. at alle programmer og tjenester kjører på et sentral server miljø.

Ansatte bruker ID-portalen (BankId og MinID ) til å logge seg på løsningen fra sin private enhet, uansett om det er PC, mac eller nettbrett.

På Ekstern Sprint får den ansatte tilgang til alle programmer som på en vanlig jobb PC. Her finnes det ­samme skjermbildet, de fleste programmer, tilgang til egen epost og fellesområder. Dersom den ansatte har en kortleser så vil man også ha adgang til løsninger som krever kort (kvalifisert digitalt sertifikat) ved ­pålogging, som for ­eksempel e-resept (under utvikling).

Tidligere måtte ansatte henvende seg til autoriserte bestillere for å få tilgang til Ekstern Sprint, men på grunn av Covid-19-situasjonen ble tilgang til løsningen åpnet for alle. Nøye oppfølging av sentrale servere og hurtige utvidelser ved behov, har gjort at løsningen har fungert godt.

Helse Midt-Norge IT (Hemit) har delt informasjon om hvordan løsningen er bygget med flere RHF siden utbruddet av Covid-19.