Landsstyremøte 2021

Årets landsstyremøte i Den norske legeforening ble avholdt som digitalt møte 1. – 3. juni 2021. Her følger en liten bildekavalkade fra dagene – som selvfølgelig blir noe begrenset ved digitale møter. Anne-Karin Rime ble valgt som ny president fra 1.9.2021.

Legeforeningens nye sentralstyre, for perioden 2021 – 2023

President: Anne Karin Rime
Visepresident: Nils Kristian Klev

Styremedlemmer
Kristin Kornelia Utne, leder av Yngre legers forening
Geir Arne Sunde, nestleder i Overlegeforeningen
Ingeborg Henriksen, nestleder i Yngre legers forening
Marit Karlsen, styremedlem i Allmennlegeforeningen
Ståle Clementsen, styremedlem i Overlegeforeningen
Ole Johan Bakke, styremedlem i Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
Kristin Hovland, leder av Oslo legeforening