DIPS – enda en gang

Bare ganske kort – hva er det med IKT, EPJ og vårt helsevesen? Det er i hvert fall langt på vei et rot. En never ending story – sett fra et brukerperspektiv. Jeg adresserer ikke nå alle strandede store IKT-løsninger i ulike Helseforetak, de såkalte månelandinger, men det at vi ikke får etablert gode løsninger for det vi klinikere bruker hver eneste dag.

Av Arild Egge, redaktør

IKT generelt er noe som alltid har vært på etterskudd; det kan selvsagt til en viss grad unnskyldes – siden utviklingen på det området går raskere enn det meste. Men, til å være blitt «kjølen» i vårt system i samhandling og overfor den enkelte pasienten, er det ubegripelig at foretakene kan akseptere så dårlig vedlikehold, oppdateringer og nyanskaffelser. Vi feiret i mitt helseforetak overgangen til Windows 10 – i år! Her fikk vi det året man sluttet å yte service på Windows 7 – nettopp oppgradert til windows 7! Med begrunnelsen – det er så mange kliniske programmer som ikke vil tåle Windows 10?!

Det tas i bruk stadig mer avansert billedbasert teknologi i klinisk arbeid – det er tidens verktøy. Hvor ofte stopper det ikke opp – fordi serveren er full? Det må installeres ny server og det må gå på neste års budsjett… Så skal Sykehuspartner finne tid til å installere.

EPJ – der ser man ut til å tro at det ikke eksisterer eller vil komme noe som er særlig bedre enn DIPS – og at vi nå bare venter på den siste finessen – ARENA?

Det er ikke det at alt dette bare er enkelt å håndtere, eller ikke har en kostnadsside – men det er faktisk uholdbart at man ikke tar konsekvensen i kostnadsrammene av det faktum at vi nå er avhengig av bare gode eller endog supre løsninger for å oppnå brukervennlighet, sikkerhet på alle måter og at man ikke kaster bort vanvittig mye arbeidstid på å vente på å få disse verktøyene opp å gå. Vi blir pålagt stadig nye dokumentasjonsoppgaver og snart ingenting er ikke nå digitalisert – at det ikke funker, merker man derfor HELE TIDA. «Har du forsøkt å starte på nytt»? er standardspørsmålet når man ringer «Help-desk», og hvem kjenner ikke igjen denne situasjonen. Det som etterlyses er at vedlikehold av vår IKT infrastruktur får den helt overordnete prioritet det MÅ ha. Det er selvsagt et økonomisk spørsmål – det er nettopp det – og derfor finns det hele tiden motivasjon for å utsette dette og dermed havne bakpå.

Til DIPS ARENA, som har fått til å skulle bli nesten alles verktøy. Ufortjent spør du meg – og nå som ARENA er det alle venter på, er det oppsiktsvekkende lite som skjer. I vårt HF er det nå helt uvisst når det kan komme(!). Det er dog under utrulling i Helse Nord, men det byr selvsagt på utfordringer og ARENA er nå i sin form i sin mest enkle utgave – det er mye av det mest selvsagte man ikke kan gjøre – og som «må komme i neste versjon». Hva behager?

På Diakonhjemmet er man i det andre året av en utprøvningsfase – her går det så tregt at det faktisk ikke er praktisk i bruk. Det er nok ikke en feil med DIPS, men skyldes antagelig inkompatibilitet med det stedlige IKT system, eller feil og mangler ved det (sic!). Ikke vet jeg, men en er overlatt til spekulasjonene siden det er vanskelig å få til tilstandsrapporter fra de som burde vite noe faktisk om det.

Og imens – så venter vi som bruker EPJ i det daglige – og det er visstnok ikke så mye å glede seg til og se fram til. Det beste ved ARENA – er funksjonen DIPS CLASSIC sier de jeg har snakket med. Det er utrolig mange ansatte som frustreres, men enda verre – det kastes bort tonnevis med arbeidstid på å brygge kaffe i påvente av «Restart», telefoner til SP osv. Er ingen i administrasjonen interessert i det? •

Foto: ©fizkes – stock.adobe.com