Ny leder i Overlegeforeningen

Etter at Anne-Karin Rime tok over som president i Legeforeningen ble Geir Arne Sunde ny leder av Overlegeforeningen fra 1. september 2021. I dette intervjuet får du muligheten til å bli litt bedre kjent med mannen som skal lede Of de neste to årene.

Intervjuet av Tor Martin Nilsen,
kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Hvem er Geir Arne Sunde?

– Jeg er en vestlending som er oppvokst i Afrika. Er relativt ukomplisert som person og tror jeg er ganske tydelig så folk skal slippe å lure på hva jeg mener om ting og tang. Bor sammen med fire mennesker i ett hundre år gammelt hus nær Brann Stadion i Bergen, hvorav tre er under daglig supervisjon. I nattjobben min er jeg anestesilege på Haukeland og luftambulanselege, sier Geir Arne Sunde.

Hvorfor ble du tillitsvalgt?

– Jeg har vel vært tillitsvalgt av og på i hele mitt yrkesaktive liv. Først i YLF og så i Of. Begynte som mange andre som avdelingstillitsvalgt for YLF og senere hovedtillitsvalgt på Arendal Sykehus, og så har det gradvis ballet på seg. Siden 2015 har jeg vært foretakstillitsvalgt for Of i Helse-Bergen (som består av Haukeland Universitetssykehus, Voss Sykehus og Kysthospitalet Hagavik) ved siden av klinikk og vakter. Jeg har vært ansattrepresentant i styret i Helse-Bergen i samme tidsrom, og fullført en klinisk PhD underveis (2019), sier han og fortsetter:

– Men spørsmålet gikk på «hvorfor?». Det er vel av samme grunn som mange andre tillitsvalgte som ­velger å gjøre en dugnad for fellesskapet i en periode av deres yrkesliv. Noen må ta disse stafettpinnene på ­vegne av kollegaene, slik at arbeidsgiver får en formell motpart som kan representere legene på alle nivå der det tas viktige beslutninger som angår legene, fra avd­eling til foretaksnivå.

«Jeg blir inspirert av ledere som ikke ser tillitsvalgte og verneombud som en trussel, men bruker dem aktivt i sin ledelse»

Hva motiverer deg?

– Jeg blir motivert av dårlige ledere, de som roter til ­arbeidsmiljø, de som kommer på skråplanet med ­fristbrudd og økonomi, og de som er uryddige i personalhåndtering. Det hjelper heller ikke med ledere som er fremmed for arbeidslivets regler, tror at trakassering og hersketeknikker er gode ledelsesverktøy, og som gjemmer seg bak stadig økende ­«glava-lag» med mellom­ledere, sier Sunde engasjert før han utdyper:

– Samtidig blir jeg inspirert av ledere som ikke ser tillitsvalgte og verneombud som en trussel, men bruker dem aktivt i sin ledelse. Ledere som skjønner at fagpersoner og ledere må stå sammen for å håndtere kriser. Ledere som er synlige ute i sine organisasjoner og som ser sine medarbeidere. Ledere som skjønner at tillitsvalgte kan være en god kilde til informasjon om forhold som øker risiko i sykehus, det være seg ­pasientsikkerhet, arbeids­miljø eller økonomi.

Hvor lenge har du vært i Of-styret og har du hatt andre verv i Legeforeningen?

– Jeg har vel vært tillitsvalgt på alle nivå i Legeforeningen, også i fagaksen. Har vært avdelings, klinikk og foretakstillitsvalgt. Er nå inni min tredje periode i Of-­styret, og andre periode i sentralstyret i Legeforen­ingen, sier han.

Hvorfor sa du deg villig til å ta over som leder da Anne-Karin Rime ble valgt til president i Legeforeningen?

– At Of sin leder kunne bli president, og at nestleder som ble valgt da tok opprykk (slik vedtektene våre sier) ble åpent diskutert da landsrådet valgte nytt styre i vår. Derfor var det tidlig avklart hva som ville skje om Rime ble valgt. Jeg gleder meg til å ta fatt på lederoppgaven og jobbe sammen med det nye styret, sier Sunde.

Hva tror du blir den største forskjellen fra å være nest­leder til leder?

– Noe blir selvsagt anner­ledes, men mye tror jeg blir likt. Nestleder og leder i Of har tradisjonelt hatt ett tett samarbeid, og det vil fortsette. Både Of-leder og nestleder er viktige kontaktpunkt for resten av Legeforeningen innad og samarbeidspartnere og media utad. Of-styret er også satt sammen av erfarne tillitsvalgte fra alle helse­regioner og vi har dyktige ansatte i sekretariatet. Vi vil fortsette å arbeide for Of sine saker med de styringssignal som landsrådet vårt har gitt oss, sier Ofs nye leder.

Hva tror du blir den største utfordringen for deg som ny leder i Of?

– Jeg tenker at utfordringer er bra. Of er jo en viktig yrkesforening i Legeforen­ingen, kanskje den viktigste. Vi representerer både ryggraden og spisskompetansen i spesialisthelsetjenesten, og våre medlemmer bekler posisjoner i yrkesforenings- og fagaksen i Legeforeningen på en god måte, sier han før han fortsetter:

– Samtidig som de fleste av medlemmene våre ikke jobber i Oslo, så jobber medlemmene i det største foretaket vårt i Oslo, slik at vi må klare å tenke to tanker samtidig. Distrikt og by kan ha ulike behov fra en fagforen­ing. Derfor er det også viktig at vårt landsråd, som representerer bredden i våre sykehus over hele landet er godt sammensatt for å representere alle regionene på en god måte, og at de gir styret klare signal på hva vi skal prioritere i inneværende periode. Den samme brede representasjon har styret, og det blir spennende å jobbe sammen med denne gjengen for å videreutvikle Of sin politikk i kommende ­periode.

– Samtidig, så kan vi ikke stikke under en stol at endel medlemmer lurer på hva Legeforeningen egentlig gjør i Oslo. Jeg tror vi må bli flinkere til å synliggjøre både hva Legeforeningen sentralt og hva Of gjør for medlemmene gjennom året.

Hvilke saker mener du ­kommer til å være viktigst for Overlegeforeningen i tiden som kommer?

– Legeforeningen sentralt har i de siste periodene fokusert mye av sin innsats mot fastlegekrisen. Selv om denne fortsatt er viktig, så synes jeg Legeforeningen i større grad bør fronte flere sykehussaker fremover, som er viktige for Of (og Ylf). Den nye tillitsvalgtsatsingen til Legeforeningen er ett godt eksempel på hvordan dette kan fungere godt, sier Sunde og utdyper:

– Sykehusbygging generelt og OUS-prosessen ­spesielt blir åpenbart viktige saker for Of fremover. Videre­- utdanning og kompetanseutvikling for overleger og spesialister en annen. Lønnsutvikling for våre medlemmer og bærekraftige vaktordninger som sikrer at vi beholder kompetansen til våre seniorer er andre viktige saker. Arbeidet med persontilpasset medisin og vurder­ing av nye metoder og bruker­- vennlig IKT i sykehusene også viktige.

Hvilket råd ville du gitt en leder og en tillitsvalgt?

– All risiko i komplekse organisasjoner (som sykehus) akkumuleres hos ledere, og derfor er det viktig at gode tillitsvalgte og ledere for­valter partssamarbeidet på en slik måte at tillit får en større plass i denne rela­sjonen. Ett godt råd kan være å etablere en månedlig uformell «kaffe-drøs» ­mellom leder og lege-tillitsvalgt, og dette kan gjøres på alle nivå. Da sikrer man på en ufarlig måte at leder er oppdatert på hva som rører seg på legesiden i sin organisasjon. Min erfaring er at slike regelmessige uformelle møter også styrker det ­formelle partssamarbeidet, avslutter Geir Arne Sunde.

«Jeg gleder meg til å ta fatt på lederoppgaven og jobbe sammen med det nye styret»