Ofs landsråd hadde møte mandag 30. august 2021 og der ble styrevalget fullført med dette resultatet:

Ofs landsråd i Legenes hus

Geir Arne Sunde, leder, Helse Bergen Haukeland
Ståle Clementsen, nestleder, Akershus universitetssykehus
Christian Grimsgaard, styremedlem, Oslo universitetssykehus
Mathis Andreas Heibert, styremedlem, Helse Nord-Trøndelag, Namsos
Marie Skontorp, styremedlem, Helse Stavanger
Lindy Jarosch-von Schweder, styremedlem, St. Olavs Hospital
Solveig Nergård, styremedlem, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Frida Andræ, styremedlem, Nordlandssykehuset HF Bodø

Christel B. Eriksen, 1. varamedlem, Helse Finnmark Alta
Vivi Bakkeheim, 2. varamedlem, St. Olavs Hospital