Foto: Vestre Viken HF

Silver-team

Endelig et konkret eksempel på kompetanse i front for sårbar gruppe ­pasienter. Akuttmottaket i Drammen tør gå nye veier. En AMM leder teamet. AMM? En spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Pasientene? Hoftebrudd og/eller hodeskade etter små traumer som fall fra egen høyde.

Av Arne Laudal Refsum, overlege,
medlem av redaksjonskomitéen

Jørn Einar Rasmussen er ansatt som AMM i akuttmottaket i Drammen Sykehus. Han har en bred erfar­ingsbakgrunn, som ambu­lanse­medarbeider, syke­pleier, lege, militær og nå spesialist i akutt- og ­mottaks–medisin.

Denne pasientgruppen har til nå kommet i skyggen av de høy­­- energitraumer og andre prioriterte ­pasientgrupper. De har ligget lenge og ventet i mottak, og senere ventet lenge på operasjon. Det er alvorlig n år man ­tenker på at det er 30% ­mortalitet det første året for hoftebruddpasientene. Pasientene er ­skrøpelige i utgangspunktet, de har ­omfattende komorbiditet, de bruker mange medisiner og de har stor fare for å gå i delir. I mottak har de ofte blitt tatt i mot av den yngste, mest uerfarne legen.

Silver-teamet, navnet spiller hen på hårfargen til pasientene, og «noe må vi jo hete» som skiller oss fra de andre teamene består av 1 AMM, 1 LIS eller AKS (Avansert klinisk sykepleier), 1 sykepleier og 1 bioingeinør. De er tilstede hver dag frem til kl 22, også i helgene. De fleste aktuelle pasientene kommer i dette tidsrommet. Her blir det en rask evaluer­ing, vurdering av hypotermi og blødningsfare, lege­middel­­gjennomgang, vurdering av fragility (skrøpelighet), med bruk av 4AT og CFS (se egne bokser). «Vi må bryte den letale triade; Koagulopati, hypotermi og ­acidose» sier Rasmussen. Pasient­ene følges opp av teamet til de er meldt til operasjon.

Bakgrunnen for etabler­ingen av teamet var TARN-rapporten fra 2017, Major Trauma in older ­people som er på nær 50.000 pasienter hvorav nær 27.000 er mer enn 60 år. Pasientene fanges ikke opp av de vanlige traume­- kriteriene. Det samme viser de norske NKT rapportene fra Norsk traumeregister.

Vi må nå starte evaluering av resultatene våre. Går det kortere tid til operasjon? Er det færre komplikasjoner? Bedres over­levelsen? Vi er stolte av å være det første sykehuset i Norge som etablerer et slikt team, men vi ønsker jo at alle sykehus vurderer dette. Det er nå godkjent 50 ­spesialister i akutt og mottak­smedisin her i landet. «Det har gått fort» sier Rasmussen.