Sykehuslegenes lønnsoppgjør i Spekter er ferdig

Legeforeningen og Spekter ble enige om avsluttende forhandlinger 24. juni.

Av Ståle Clementsen,
nestleder, Overlegeforeningen

Dette er den sentrale avslutningen på årets lønnsoppgjør, etter at partene ble enige om A2 lønnsfastsett­elsen for Yngre legers forening (Ylf) 28. mai.

Årets oppgjør skulle ha vært et ­mellomoppgjør. Fjorårets lokale forhandlinger ble imidlertid utsatt på grunn av Korona, derfor ble det gjennomført lokale forhandlinger også i 2021.

Til neste år er det et hovedoppgjør, som gir nye muligheter til å forhandle lokale B-deler.

Årets oppgjør ble noe høyere enn i fjor, og frontfagene hadde i utgangspunktet en lønnsvekst på 2,7 prosent. Videre forhandlinger i staten og kommunene ga en noe økt ramme. Legeforeningen og Spekter ble enige om at årets lønnsoppgjør fikk en ramme som var på nivå med de andre offentlige ansatte, og landet på 2,82 prosent.

Ylf la i 2020 om hele modellen for avlønning til leger i spesialisering. Dette for å samsvare med endringene i spesialistforskriften. Kategoriene Lis A, B og C er utgått, og erstattet med nye kategorier. Disse er angitt under. For å få dette til brukte Ylf noe av årets lønnsoppgjør i fjor, såkalt overheng. Dette gir et noe annerledes lønnsoppgjør, og man må se lønnsøkningen til Ylf samlet over to år.

For overlegene fantes det ikke et slikt overheng, så lokale forhandlinger inkluderte tekstlige endringer i B-delene og en lønnsramme på 2,82 prosent. Dette gir et forskjellig kronetillegg på de forskjellige sykehusene. Man kan finne en oversikt på Legeforeningens hjemme- sider knyttet til det enkelte sykehus.

Lønnstillegget blir etterbetalt med virkningstidspunkt fra 1. januar 2021. UTA og vaktlønn etterbetales fra ­samme tidspunkt.