Valgtider

Høsten banker på døren, og det er valgtider. Når dere leser dette så har landet vårt valgt en ny regjering og ny helseminister kommer. Legeforeningen har også valgt en ny president, da landsstyret før sommeren valgte overlege Anne-Karin Rime til vår øverste leder for 2021-23. Vi gleder oss til videre samarbeid med henne i den rollen.

Av Overlegeforeningens leder
Geir Arne Sunde

Overlegeforeningen har også gjennomført sine valg i alle foreningsledd, og jeg både gleder meg og er ydmyk ovenfor oppgaven som Of-leder de neste 2 år. Vi er ett veldig viktig for­eningsledd i Legeforeningen, fordi våre medlemmer er både ryggraden og spisskompetansen i spesialist­helsetjenesten.

Men det er våre tillits­valgte som er vårt gull, og de gjør en fantastisk jobb for medlemmene over hele landet. Jeg er opptatt av at tillitsvalgte bør forvalte partssamarbeidet på en god og konstruktiv måte, som skaper tillit i relasjonen ­mellom den som leder og den som representerer legene i fagforeningsspørsmål. Det er ikke tvil om at Legeforen­ingen er en forening med makt, derfor er det viktig at tillitsvalgte og ledere tør å gi tillit en større plass i partssamarbeidet.

Of er også jubilant og feirer 60 år i år. Kurskomiteen har nettopp gjennomført et flott jubileumskurs, med Jannicke Mellin-Olsen, Lindy Jarosch-von Schweder og Ståle Clementsen i spissen. Blant mange gode innlegg, så var det imponerende å høre forsvarssjef general Eirik Kristoffersen snakke om sin ledelsesfilosofi. Denne setter søkelys på å løse oppdrag, men ikke detaljstyre hvordan oppdragene løses. Han ønsker at ledere i forsvaret er tydelige, tilgjengelige og til stede for sine ­soldater. Forsvarssjefen var også tydelig på at han vil ha lojale, men ikke lydige under- ordnede, som tør si fra om kritikkverdige forhold.

En annen viktig sak på jubileumskurset var nye sykehus som bygges for små, grunnet for optimistiske for­- utsetninger i planlegging av byggene. Grunnlaget for debatten var en rapport fra Kaupang Agenda som Christian Grimsgaard har stått i spissen for og som Of har valgt å bruke egne ressurser på. Sykehusbygg forblir en av Of sine viktigste saker fremover.

I etterkant av kurset, så var det gledelig å se statsråden i spissen for ledelsen i direktoratet, departement, Spekter, andre fagforeninger og pasientorganisasjoner som valgte å sette av tid i sine travle kalendre for å hedre avtroppende president Marit Hermansen for hennes og Legeforeningens innsats de siste 6 årene, ikke minst gjennom pandemien. Dette stadfester Legeforen­ingens posisjon som en ­viktig fagforening og helsepolitisk aktør. Det er også en honnør til alle dere tillitsvalgte som har stått på for felleskapet i deres verv ­gjennom alle år.

Ett av de viktigste valgene vi alle kan gjøre er å engasjere oss for felleskapet: for faget gjennom fagaksen, for kollegaene sine lønns- og arbeidsvilkår som tillitsvalgt, for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen eller gjennom politisk engasjement. «Å være en del av noe som er større enn oss selv», som avtroppende generalsekretær Geir Riise i Legeforeningen så fint beskrev dette.

Så skal jeg avslutte med en glad nyhet: Hans Majestet Kongen har valgt å utnevne vår kjære overlege Jannicke Mellin-Olsen til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Vi er utrolig stolt av hennes innsats over mange år; for Of, for faget og for trygg anestesi og kirurgi internasjonalt.

Vi gratulerer!