Varm feiring av ridder Jannicke

Jannicke Mellin-Olsen er utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden. Fredag 10. september mottok hun ordenen under en seremoni i Oslo.

Av Kommunikasjonsavdelingen, Vestre Viken

Anestesilegen, som til daglig jobber på Bærum sykehus, er utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden. Hun mottar utmerkelsen for hennes innsats for norsk klinisk samfunnsmedisin, og fredag ble hun hedret.

Lang merittliste både nasjonalt og internasjonalt

Jannicke Mellin-Olsen blir hedret for hennes mangeårige innsats i både nasjonalt og internasjonalt arbeid. Hun har blitt omtalt som en «medisinsk globetrotter».

Blant de internasjonale oppdragene står hennes presidentverv i World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) høyt. I fire år var hun leder for 500.000 anestesileger i 150 land, et verv hun avsluttet i 2020.

I Norge har hun vært aktiv i Legefor- eningens tillitsapparat og en på­driver for å styrke den fagmedisinske aksen.

– I Legeforeningen har jeg vært opptatt av at vi ikke bare skal være en fagforening, men jobbe for å styrke det faglige nivået, forteller Jannicke ­Mellin-Olsen.

– Vi må lære av feil

I pasientsikkerhetsarbeid har Mellin- Olsen vært opptatt av at man skal finne rotårsakene til pasientskader, og gjennom det lære – og så bygge barrierer for unngå at det skal skje igjen.

– Dette ledet meg inn i arbeidet for å få opprettet en undersøkelseskommisjon for helsetjenesten, som helse­minister Bent Høie fikk opprettet. Åpenhet er nødvendig. Når pasienter skades, må vi være ærlige overfor pasient og pårørende og ta vare på dem og også involvert helsepersonell, forteller Jannicke Mellin-Olsen.

Glad i Bærum sykehus

Bærum sykehus er ikke bare hennes kjære arbeidsplass, men det er også lokalsykehuset hennes. Hun er oppvokst i Bærum og gjennom det hatt et livslangt forhold til sykehuset.

– Jeg begynte å jobbe på Bærum sykehus første gang i 1992, var tilbake og jobbet der igjen en periode mellom 1995 og 1997. Men siden 2002 har jeg vært fast på Bærum sykehus. Der trives jeg utrolig godt. Selv om det ikke er et universitetssykehus, har jeg sett verdien av at det er mye breddekompetanse i veggene der. Jeg synes Bærum sykehus er et helt fantastisk sykehus og helt passe stort å jobbe på. Og mange dyktige og trivelige mennesker å jobbe sammen med, smiler Jannicke ­Mellin-Olsen.

Gjennomført 45 maraton

– Jeg jobber mye og har brukt mye tid på å reise rundt i verden i faglig sammenheng og ferie. Jeg får påfyll og klarer tankene ved å bevege meg. Jeg har fullført 45 helmaraton, men det kan jeg ikke drive med lenger etter at en hamstringsskade. Men jeg er i skogen en mil om dagen, forteller Mellin-Olsen.

– Gjør en forskjell

Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF, er full av lovord om Jannicke Mellin-Olsen.

– Det er en del mennesker som gjør seg bemerket. Noen utmerker seg til og med. Men det er få som faktisk gjør en forskjell, og som setter spor etter seg. Jannicke Mellin-Olsen er et slikt ­menneske, forteller Sommervoll, som fortsetter:

– Jeg er stolt over å få lov til være en bitte liten del av dette. Stolt over at det er i Vestre Viken og Bærum sykehus Jannicke har sitt arbeidssted. Det er veldig få mennesker som tildeles St Olavs orden av 1. klasse, og det skal henge høyt. Dette er et ugjendrivelig bevis for at du i ditt liv har oppnådd helt usedvanlige ting. Vi gratulerer så mye!, sa Lisbeth Sommervoll til Jannicke Mellin-Olsen.

Klinikkdirektør Trine Olsen på ­Bærum sykehus gratulerer sin trofaste ansatt med utnevnelsen.

– Gratulerer til Jannicke med velfortjent og ærefull utnevnelse. Hun møter oss kollegaer med varme, humor og hjertelig stort engasjement. Særlig er Jannicke opptatt av å se menneskene i systemene hun går inn og bidrar til å ivareta både pasienter og kollegaer. Med sin innsats gjør hun en stor forskjell for mange, både lokalt og internasjonalt. Inspirerende viser Jannicke også vei for oss andre. Alle skulle hatt en Jannicke på lag, sier Trine Olsen.

Toril Morken er overlege på Bærum sykehus, foretakstillitsvalg og kollega til Jannicke Mellin-Olsen gjennom mange år.

– Det er nesten ikke til å fatte hvor mye Jannicke har klart å gjøre for andre. I tillegg til alt hun har utrettet som en god anestesilege gjennom et langt legeliv på Bærum sykehus har hun gjort utrolig mye for at verdens fattige også skal få samme hjelp som vi tar for gitt når vi blir operert eller er skadet, sier Morken.

Her mottar Jannicke Mellin-Olsen diplomet fra kansellisjef Mette Tverli fra Slottet

Jannicke Mellin-Olsen

  • Lege- og spesialistutdannet fra NTNU med folkehelseut­dannelse fra Göteborg.
  • ​Har vært medisinsk sjef for Midtøsten, Afrika og Europa i MedAire, Inc som behandler folk som blir syke på fly.
  • Den første kvinnelige legen som fullførte førstegangstjen­esten i Forsvaret, de skjedde i FNs fredsbevarende styrker i Libanon. Da hun så soldater fikk problemer i ettertid, startet hun Trøndelag FN-­veteranforening og ble senere visepresident i Norges FN- Veteranforbund, nå NVIO.
  • Har jobbet for Røde Kors i ­Pakistan med afghanske mineskadde, samt i Serbia med ­ambulansetjenesten.
  • Tidligere leder for Norsk ­anestesiologisk forening, ­president European Board of Anaesthesiology og sekretær European Society of Anaest­hesiology.
  • President i verdensføderasjonen for anestesilegeforeninger (WFSA)
  • ​Æresmedlem i anestesilege­foreninger i ni land.
  • Glad i løping: Løpt 45 maraton i mange land – også vært norsk veteranmester.
  • Arbeidet fast på Bærum sykehus siden 2002

Teksten er forkortet. Lese hele artikkelen her:
Varm feiring av ridder Jannicke – Vestre Viken